Onsterfelijkheid

onsterfelijkheid Zeven Stappen Naar Jou Vrijheid

Zeven Stappen Naar Jou Vrijheid

Beste Lezer,

Wat wij je vandaag vertellen is maar een verhaal.

Een verhaal dat niet DE waarheid verkondigd.

Een verhaal dat je alleen maar helpt je eigen verhaal te vertellen.

Een verhaal dat de aarde vanuit een ander gezichtpunt verlicht.

Het gezichtspunt van de ONSTERFELIJKEN.

Voordat We Beginnen

Voordat we vandaag gaan beginnen wil ik je vragen om 5 minuten je ogen te sluiten en je voor te stellen c.q. visualiseren hoe het is om in een onsterfelijke wereld te leven.

Een wereld waar:

1. Jij de Enige God bent die alles om je heen, middels oorzaak en gevolg, in ruimte en tijd geschapen heeft en hier dus ook voor de volle 100% voor eindverantwoordelijk is.

2. Jij als bewoner van deze wereld eenvoudig kunt reizen naar de miljarden andere bewoonde werelden in ons Multiversum.

3. Jij keer op keer kunt incarneren in ruimte en tijd dus alles nog eens over kan doen of iets geheel nieuws kan creëren c.q. beginnen.

Zou jij dat voor jezelf willen doen.

Want alleen wanneer Jij dit jezelf kunt voorstellen c.q. verbeelden ben jij in staat met ons samen op reis te gaan in de wereld van de onsterfelijke.

Na 5 minuten.

Zo je bent nu in de wereld van de onsterfelijke beland.

Een wereld waar alles weer fris en mogelijk is geworden.

Een wereld waar geen armoede, ziekte en ellende bestaat omdat jij dat dit keer niet wilt.

Jij wilt altijd Gezond Gelukkig Genieten van het leven.

Maar waarom heb jij voordat je hier op aarde kwam dan ook niet voor een gelukzalig leven gekozen.

Waarom bestaat vandaag jou leven op aarde voor een groot deel uit lijden.

Waarom?

1. Omdat je het leuk vindt om te lijden.

2. Omdat je nog niet jezelf verlost hebt van je verleden.

Ad 1: De wens van iedere onsterfelijke God is om zichzelf volledig te leren kennen. Zowel alle mooie als vreselijke dingen die in hem of haar zitten.
Bewust Onsterfelijk genieten van lijden is echter geheel anders dan Onbewust Sterfelijk lijden aan lijden.

Ad 2: Alleen met volledige zelfkennis “Wie Ben Ik” ben je in staat jezelf te verlossen van al je onbewust-zijn en alle daaruit resulterende armoede,
ziekte en ellende.

De Enige Weg Van De Zelfverlossing

De enige weg van de zelfverlossing is JOUW weg.

Niemand anders kan voor jou de weg bepalen.

Niemand anders kan voor jou de verantwoordelijkheid overnemen.

Niemand anders kan je uit jouw lijden verlossen.

Maar is de wereld om mij heen niet een deel van mijzelf?

Jazeker, maar dit deel van jezelf dat buiten je staat verandert alleen wanneer je eerst zelf van binnen verandert.

Verandert in jou gedachten, woorden en daden.

Waardoor je automatisch Transformeert in een nieuwe bewustzijn dus wereld.

Want zoals het in iedere schepping geldt, geldt ook voor de schepping van de wereld van de onsterfelijke dat deze zich pas aan u openbaart c.q. manifesteert wanneer jij hier in Gedachten, Woorden en Daden op Focust en hier in ruimte en tijd voldoende Aandacht aan geeft.

Middels Focus en continue Aandacht creëer je vanzelf de onsterfelijke wereld in je waarna deze zich automatisch buiten je manifesteert.

Laten we hier eens een oefening voor doen.

Een oefening die zich bij je thuis gaat manifesteren c.q. materialiseren in de stof.

Want zoals je weet creëert Focus en Aandacht materie uit de stof.

De stof zijnde zonnestof.

Zonnestof of zonnestralen die wanneer zij de aardse atmosfeer raken transformeren in de kleuren c.q. frequenties van de regenboog om daarna frequentie na frequentie zich te materialiseren c.q. verdichten in aards licht, geluid, lucht, water, mineralen, planten, dieren en mensen.

Creëren uit zonnestof.

Dat doet iedereen de hele dag.

De hele dag Denken wij immers als onsterfelijke mensen.

Bewust Denken.

Bewust Focus en Aandacht geven aan hetgeen wij daadwerkelijk willen zien in en om ons heen.

Bewust een wereld creëren die wij op dat moment aangenaam en prettig vinden om in te vertoeven.

Een wereld van Gezond, Gelukkig, Genieten.

Of een wereld van Ongezond, Ongelukkig, Lijden.

Het is allemaal mogelijk en een onsterfelijke zal hier altijd bewust voor kiezen.

Kiezen voor hetgeen hij deze incarnatie wil ervaren.

Een incarnatie die voor een onsterfelijke niet meer is dan het halen van een video uit de videotheek des levens.

Een incarnatie die niet begint en eindigt bij geboorte en dood maar bij de bewuste keuze op enig moment in ruimte en tijd.

Ruimte en tijd waar alle incarnaties als een film met elkaar verbonden zijn en waar op enig moment in en uitgestapt kan worden.

Dus wilt u een bepaalde film opnieuw ervaren dan stap je gewoon weer in en herhaal je, net als een “Groundhog Day”, dit net zolang totdat je er genoeg van hebt.

Onsterfelijkheid IS EEN BESLISSING.

Maar stel dat er vandaag een aantal mensen zijn.

Die niet echt geloven dat ze onsterfelijk zijn.

En dan hebben we het hier over een onsterfelijk bewustzijn ofwel ziel.

De ziel die altijd verbonden is met de eenheid ofwel geest.

Dus niet over een onsterfelijk lichaam.

Want ons lichaam transformeer van stof in nieuwe zonnestof middels het aardse mineralen, planten en dierenrijk.

Die misschien wel weten dat ze onsterfelijk zijn.

Maar het nog niet echt geloven.

Ken je het verschil tussen weten en geloven?

Het verschil tussen weten en geloven is begrijpen.

Iets begrijpen doe je op basis van ervaring ofwel het grote DOEN.

Door iets te doen ga je de brug over van Weten naar Geloven.

Waarbij geloven natuurlijk hetzelfde is als ZIJN.

En ZIJN hetzelfde is als NU.

En NU hetzelfde is als GOD.

Want de God in Jou leeft altijd NU.

Maar als sterveling leef je altijd in het verleden.

Het verleden dat zich in de toekomst herhaalt.

Wanneer je niet van bewustzijn veranderd.

Hoe kom je nu als sterveling van de ene kant van Weten naar de andere kant van de brug die Geloven, ZIJN, NU of GOD heet?

Dat kan je op duizenden manieren doen.

Alle heilige en spirituele boeken staan er vol mee.

De snelste weg naar volledige zelfkennis is echter Het Volgen Van Je Eigen Weg en zaken zoals deze dag gewoon te gebruiken als aanvulling op je eigen gezichtspunten en BEGRIJPEN.

Zeven Stappen Naar Uw Vrijheid

Welke zaken hebben wij je de afgelopen 12 jaar aangeboden die jou weg naar volledige zelfkennis kan vereenvoudigen c.q. verlichten.

Daar is het boek De Nieuwe Dokters dat in 1995 voor het eerst verscheen.

Iedereen die dit boek niet alleen gelezen heeft (Weten) maar ook daadwerkelijk gedaan heeft (Begrijpen) is Wakker geworden in de duisternis die deze aarde vandaag nog maar al te vaak kent.

Maar Je Wilde Volledige zelfkennis

Volledige zelfkennis ofwel onsterfelijkheid kun je alleen maar opbouwen wanneer je de volledige verantwoordelijkheid voor jou schepping neemt, met ons (tijdelijk) de aarde verlaat om andere werelden c.q. uitwerkingen te leren kennen en leert begrijpen dat er geen grens bestaat tussen leven en dood omdat deze voor onsterfelijke een en dezelfde levensstroom zijn.

Hetgeen natuurlijk handig is voor mensen die nog met angst, schuld, spijt en andere onnodige EGO/OGE gevoelens leven die in een aards leven vaak onoplosbaar zijn maar in de onsterfelijke wereld als sneeuw voor de zon verdwijnen omdat je altijd iedereen weer kunt ontmoeten, uitwerken en herbeleven.

Hoe ga je op pad in deze onsterfelijke wereld?

Hoe leer je deze onsterfelijke wereld stap voor stap kennen?

Door allereerst te weten en daarna te begrijpen waar je In Den Beginne Van Deze Fysieke Schepping vandaan kwam.

Zodra je dit weet, weet je ook waar al jou Fysieke c.q. lichamelijke Angsten, Vechten en Vluchtpogingen inclusief alle Armoede, Ziekte en Ellende vandaan zijn gekomen.

En het enige wat je hoeft te doen om deze patronen, die je al eindeloos leven na leven herhaalt heeft, op te lossen is om het heel simpel TE VRAGEN.

Ja, je gelooft het waarschijnlijk of niet.

Maar je krijgt op alles wat jij in jouw eigen schepping vraagt altijd een antwoord.

En hoe meer je het gelooft hoe sneller het antwoord in ruimte en tijd zich aan je manifesteert.

Wij hopen dan ook dat je na vandaag meer in de mogelijkheid van onsterfelijkheid bent gaan geloven.

Zo niet, ja dan krijg je morgen gewoon meer van het sterfelijke zelfde.

Natuurlijk is het leuk dat wanneer je je verleden hebt uitgewerkt je meer bewust en evenwichtig in het leven staat.

Maar blijkt dat alle angsten, armoede, ziekten en ellende nog niet helmaal uit je leven zijn verdwenen en zich nog steeds, misschien nu in mindere mate, maar blijven herhalen.

Dan is het tijd om tot de kern door te dringen.

De kern waarbij je voor de eerste keer een fysiek lichaam om jou ziel creëerde en letterlijk het verschil tussen leven en dood schiep.

Een fysiek lichaam om jezelf nog beter te leren kennen in al haar extremiteiten.

En nogmaals!

Het is maar een verhaal.

Maar wel een verhaal waar alle Egyptenaren, Maya’s, Inca’s etc. naar wijzen.

En we verzekeren je dat je met de juiste Focus en Aandacht op al jouw levensvragen antwoord zult krijgen.

Lees meer over genees jezelf van binnenuit in het Gratis boek De Nieuwe Dokters.

Door het GRATIS boek "De Nieuwe Dokters" 7 Stappen Naar Een Gezond En Gelukkig Leven In De 21ste Eeuw aan te klikken opent zich in uw browser direct het GRATIS boek. U kunt dit boek De Nieuwe Dokters direct opslaan.

Klik op onderstaande boek en ontvang direct het boek.

 

Gratis boek De Nieuwe Dokters "7stappen naar een gezond en gelukkig leven in de 21ste Eeuw"

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.

Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van de "De Nieuwe Dokters".

Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts

Website onderhoud Wim Vos Automatisering.