Resonantie Therapie

De resonantie therapie is afkomstig van de wetenschappers George Lakhovsky, Nikola Tesla en Royal Raymond Rife. Lakhovsky, van oorsprong een Russische wetenschapper, ging er vanuit dat elke cel in het lichaam een eigen resonantiefrequentie (trilling) heeft, die werkt als een ontvanger en zender. Is een orgaan of deel van het lichaam beschadigd, ontstoken of ziek, dan wordt de resonantiefrequentie van de betreffende cellen lager. Bied je dan het lichaam een breed spectrum aan frequenties aan, waarin m.n. ook de harmonische trillingen zijn opgenomen, dan is de beschadigde of zieke cel in staat zijn eigen frequentie te ontvangen om zodoende weer in de eigen resonantie-frequentie te kunnen gaan resoneren, waardoor de cel in staat is te regenereren en herstel in een zeer kort tijdsbestek mogelijk is.

de nieuwe dokters resonantie therapie is afkomstig van de wetenschappers George Lakhovsky, Nikola Tesla en Royal Raymond Rife
Met deze gedachte wilde Lakhovsky een toestel construeren, dat het mogelijk maakte om een groot veld aan frequenties te genereren. Echter, een technisch probleem was om dit apparaat werkend te kunnen krijgen. Na veel experimenten riep Lakhovsky de hulp in van Nikola Tesla (ontdekker van de wisselstroom en inductiemotor). Tesla had al dertien jaar eerder een lezing hierover gehouden en had de blauwdrukken al klaar liggen. Toen de “Multi Wave Oscillator” (afgekort M.W.O.) klaar was en men met het onderzoek begon, werd pas duidelijk wat voor een toestel men in handen had.

Met de M.W.O. was men nu in staat om genezingsprocessen te activeren. Inmiddels zijn er meer dan 250 M.W.O.Õs gebouwd, welke over de gehele wereld worden gebruikt door artsen, therapeuten, klinieken, onderzoekers, maar ook particulieren. De belangstelling voor de M.W.O. komt voort uit de interesse naar effectieve apparatuur en methoden, die ingezet kunnen worden ter behandeling van een breed scala aan ziekten. Het werk van de wetenschapper Royal Raymond Rife ligt ten grondslag aan de ontwikkeling van de “Molecular Oscillation Resonance Instrument” (afgekort M.O.R.I.). Zijn ontdekking, dat het mogelijk is met een specifieke frequentie een micro-organisme te vernietigen, is van onschatbare waarde. Rife was in staat om met de door hem zelf ontwikkelde microscoop de verschillende levensstadia waar te nemen van micro-organismen (pleoformisme) en kon zodoende vaststellen bij welke frequentie een micro-organisme vernietigd werd. Met een elektronen microscoop is dit niet mogelijk, omdat deze het organisme doodt. Deze simpele en effectieve methode, die ongekende en succesvolle mogelijkheden biedt ter behandeling van de meest uiteenlopende ziektebeelden, kan ook ter behandeling van dieren ingezet worden.

Wat is een Multi Wave Oscillator

Het toestel van Lakhovsky bestaat uit o.a. een grote antenne met resonantieringen. Tot voor kort wist men niet dat deze ringen gestemd waren (klanktherapie), ze liepen van C tot C met halve tonen ertussen. Ook de samenstelling is van verschillende metalen (Messing-Koper en roestvrij staal), die met de planeetstanden overeenkomen. Tussen deze ringen is een elektromagnetisch veld. Tijdens een behandeling komt u tussen deze ringen te liggen, welke het elektromagnetisch veld door uw lichaam zenden, waardoor u zich al vrij snel kunt ontspannen en depressies zullen afnemen. Tevens worden alle cellen in trilling gezet, waardoor afvalstoffen loskomen. Verder werkt de M.W.O. in op de aura en de chakra's.

Wat is een Molecular Oscillation Resonance Instrument

De M.O.R.I. is een apparaat, gebaseerd op de frequenties, die ontwikkeld zijn door Royal Rife, waarbij men plaatjes onder de voeten krijgt en polen in de handen, die subtiele stroomfrequenties door het lichaam zendt waardoor virussen worden vernietigd en afvalstoffen verwijderd. Herstel van de organen en beschadigd weefsel wordt hierdoor bewerkstelligd. Het speciale uitgangssignaal dat door de M.O.R.I. uitgezonden wordt, via de elektroden en/of spoelen, bestaat uit zeer korte impulsen, die soms niet ervaren worden. Het resultaat van de pijnloze behandeling laat niet lang op zich wachten. Als voorbeeld van de werking van dit apparaat nemen wij de proef met een wijnglas. Een wijnglas wordt in trilling gebracht door een bepaalde toon, het wijnglas gaat resoneren en als de toon krachtig genoeg is dan explodeert het glas.

Onderzoek, George Lakhovsky

De ontdekking van Lakhovsky, een briljant wetenschapper en ontwerper van de "Multiple Wave Oscillator", is nog steeds zeer actueel. Hij heeft veel research werk verricht aan universiteiten van Parijs, Wenen en andere plaatsen en sprong uitermate zorgvuldig met de onderzoeksgegevens en resultaten om. Zijn zoon Serge Lakhovsky heeft samengewerkt met dr. Kovac aan de universiteit van Chicago, waar verder wetenschappelijk onderzoek werd gedaan naar de werking van de M.W.O. Deze onderzoeken bevestigden steeds weer wat zijn vader al had ontdekt. Er zijn o.a. waterproeven gedaan m.b.v. instraling met de M.W.O., waardoor smaakverandering optrad en een verhoogde energie-uitstraling van het water plaatsvond (energetische of kosmische energie). De techniek van de M.W.O. wordt op zowel alternatief, regulier als op hoog wetenschappelijk niveau gebruikt. In Nederland werken artsen, internisten, dermatologen, tandartsen, dierenartsen, therapeuten en particulieren met de M.W.O., maar ook in België, Duitsland, Zwitserland, Italië en Afrika is het gebruik van de M.W.O. bekend bij artsen, therapeuten en particulieren.

Nikola Tesla

Nikola Tesla de nieuwe dokters

Uit beschikbare informatie is bekend dat Nikola Tesla heeft samengewerkt met George Lakhovsky en nauw betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de “Multiple Wave Oscillator”. Royal Raymond Rife. Omstreeks 1920 had Rife de eerste virusmicroscoop gebouwd, welke in staat is om microben 60.000 x te vergroten. Hij was de eerste man op aarde, die een virus levend kon zien. Moderne elektronische microscopen doden onmiddellijk alles wat onder de lenzen komt, zodat men alleen nog maar overblijfselen en brokstukken waarneemt. Rife was ook de eerste die in 1920 het menselijke kankervirus heeft geïdentificeerd. Alhoewel Rife nooit werd genoemd in rapporten en zelden genoegdoening kreeg van zijn ontdekkingen, concentreerde hij zich op het verfijnen van zijn methode om kleine letale virussen te doden d.m.v. resonantie. Rife verhoogde de resonantie van de virussen totdat ze vervormden en uiteenvielen, wegens structurele spanningen.

Na vele jaren werk ontdekte hij de frequentie die specifieke virussen, zoals herpes-polio-spinale meningitis, tetanus, griep en van een groot aantal andere ziekten, kon vernietigen. Gebleken is, dat resonantie therapie de cellen en het immuunsysteem weer kan opbouwen, zodat de gezondheid weer toe kan nemen. In samenwerking met de reguliere geneeskunde of andere, zoals bijvoorbeeld het gebruik van homeopathische kruiden enz., zal het genezingsproces bespoedigd en versterkt worden.
Momenteel verrichten diverse hooggekwalificeerde energetisch werkende artsen, therapeuten en andere wetenschappers onderzoek om de behandelingsmethoden te vervolmaken en de gegevens, die beschikbaar komen, statistisch vast te leggen. Door de verstarring in de gezondheidszorg en de soms achterhaalde medische technieken, zullen steeds meer mensen kiezen voor alternatieve behandelingen of therapieën.

Toepassing

De Multiple Wave Oscillator methode kan op vele manieren gebruikt worden:

1. Je kunt er homeopathische middelen mee versterken (meer energetische energie in dezelfde vorm).

2. Je kunt er water mee polariseren, waardoor de giftige bestanddelen geen toxisch effect meer hebben (al blijven ze wel meetbaar). Bij toevoeging van een drupje energetisch geladen water (liefst gedistilleerd water) in vloeistoffen, proef je binnen een paar seconden dat de smaak is veranderd;

3. Bijvoorbeeld bij wijn wordt de smaak voller en bij koffie de smaak zachter.

4. Je kunt de toxines in groenten neutraliseren, zodat deze meer smaak krijgen.

5. Je kunt de methode ook toepassen bij planten. Met een paar drupjes water gaan de planten sneller groeien, worden mooier en sterker, dragen meer vrucht en hebben minder last van ongedierte.

6. Je kunt make-up of schoonheidsproducten behandelen met de M.W.O. om allergische reacties te voorkomen, of om het product te optimaliseren.

7. Je kunt de M.W.O. bij vele kwalen en ziekten met succes inzetten, zoals bijvoorbeeld: Bij artritis, artrose en reuma heeft men vaak snel verlichting van pijn en in veel gevallen verdwijnt de ziekte na een aantal behandelingen.

8. Botbreuken helen in een fractie van de gestelde tijd, evenals wonden.

9. Littekens verdwijnen vaak voor het grootste gedeelte.

10. Migraine, spanningspijnen, aangezichtspijnen en oorsuizingen verdwijnen vaak al na een paar behandelingen.

11. Haaruitval door ziekte of medicijnen kan teruggedrongen worden.

Belangrijk blijft natuurlijk een goede medische begeleiding, daarnaast zijn mineralen en vitaminen in voorgeschreven dosering een absolute noodzaak om sneller herstel te bespoedigen.

Opmerking: Mensen met een pacemaker kunnen niet met deze therapie behandeld worden!

Lees meer over genees jezelf van binnenuit in het Gratis boek De Nieuwe Dokters.

Door het GRATIS boek "De Nieuwe Dokters" 7 Stappen Naar Een Gezond En Gelukkig Leven In De 21ste Eeuw aan te klikken opent zich in uw browser direct het GRATIS boek. U kunt dit boek De Nieuwe Dokters direct opslaan.

Klik op onderstaande boek en ontvang direct het boek.

 

Gratis boek De Nieuwe Dokters "7stappen naar een gezond en gelukkig leven in de 21ste Eeuw"

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.

Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van de "De Nieuwe Dokters".

Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts

Website onderhoud Wim Vos Automatisering.