Thuis

Vallen en Opstaan! De Val Is Even Pijnlijk Als De Wedergeboorte Wanneer Je Niet Meer Weet Wie Je In Essentie Bent,

Vallen en Opstaan!

De Val Is Even Pijnlijk Als De Wedergeboorte Wanneer Je Niet Meer Weet Wie Je In Essentie Bent, Dus Je Kunt Maar Beter Thuis Blijven In De Eenheid

De Osiris: Uit De Annalen vers 1.1

Toen De Osiris uit De Eenheid De Annalen meenam naar de gepolariseerde sferen was er voor De Osiris geen verschil tussen leven en dood.

Leven en dood bestaan immers alleen voor hen die nog beschikken over gepolariseerd illusie Ego, zintuigen, gedachten, woorden en daden van afgescheidenheid kortom alleen zijn i.p.v. AL-EEN zijn.

De Osiris kwam dan ook-Al-Een even langs om De Analen weer achter te laten in de zielen die hierom hadden gevraagd.

De Annalen die niet meer dan een activering c.q. her-innering zijn aan De Eenheid c.q. De Essentie in de mens zelf.

Een her-innering waardoor de eigen innerlijke essentie weer kon groeien en bloeien waardoor de mens zelf weer De Eenheid werd.

De Annalen zijn er dus nooit in mondelinge overleveringen, kleitabletten, papyrusrollen, boekvorm of wat voor fysieke c.q. zintuiglijke vorm dan ook geweest in het gepolariseerde Multiversum.

Ook niet op deze aarde.

Hij wordt direct in de persoonlijke essentie ontvangen door hen die hier om vragen. Een simpele vraag dus zonder eindeloze discussie.

Kortom direct contact tussen De Eenheid (thuis) en de zoekende die is gestopt met zoeken.

De zoekende die ook zijn/haar illusie gedachten niet meer vastpakt.

De zoekende die zich stap voor stap bevrijd heeft uit zijn/haar persoonlijk Ego gedachten strijd tussen Hemel en Hel.

Want zoals je weet bestaat er helemaal geen Ego, zintuigen, afscheiding of wat voor gepolariseerde illusies dan ook in het tijdelijk door je gedachten gecreëerde persoonlijke Multiversum van ruimte en tijd c.q. goed en kwaad.

Het Multiversum der Fantasten.

Want er wordt wat op los gefantaseerd in het gepolariseerde Multiversum.

Zonder dat het echt bestaat.

Nu zul je gemerkt hebben dat in De Annalen vers 1.1 een TIP staat.

Nee, geen waarschuwing of advies.

Je bepaald immers zelf maar wat je in de komende tijd en ruimte gaat doen op deze bijzonder interessante maar vergankelijke spelplaneet genaamd aarde.

De Val Is Even Pijnlijk Als De Wedergeboorte Wanneer U Niet Meer Weet Wie U In Essentie Bent, Dus U Kunt Maar Beter Thuis Blijven In De Eenheid

Wat De Osiris hier duidelijk probeert te maken is het volgende:

Wanneer we het Fantasieverhaal van de heer Dante Alighieri genaamd “Divinia Commedia ofwel Goddelijke Komedie” mogen geloven is De Val uit de eenheid een bijzonder pijnlijke aangelegenheid van in zijn woorden, Jeruzalem naar Judecca: verraders van weldoeners. Het verraden van weldoeners is dus de aller diepste Hel volgens Dante. Maar is dit wel zo?

Is het zelfverraad niet de aller-diepste HEL?

Het zelfverraad waar je al die Fantastische verhalen die op aarde de ronde doen gaat geloven en serieus neemt.

Het zelfverraad wanneer je Dantes “Goddelijke Komedie” serieus gaat nemen.

Het zelfverraad waardoor je bang word van je eigen tijdelijke creatie.

Jawel, bang van jezelf worden is het gevolg van de afscheiding ofwel ontkenning van wie je in werkelijk nog steeds bent.

De Eenheid, De Essentie, Alles Dus!

Nadat Vergilius (*), als begeleider, Dante meeneemt naar de zijns inziens diepste Hel biedt Vergilius Dante de mogelijkheid van de louteringsweg (berg) naar het paradijs. Kortom ook Dante kan net zoals ieder mens, wanneer hij zich bekeerd heeft tot het ware (Romeins Katholieke) geloof vergwissen van een plaatse in de hemel ONDER de engelscharen.

Dante’s “Divinia Commedia” is niet het enige boek, papyrusrol, kleitablet of mondelinge overlevering in het gepolariseerde Multiversum dat de mens adviseert iets of iemand te volgen om het illusie paradijs c.q. hemel BUITEN ZICHZELF te bereiken middels een keurig uitgestippelde piramidale weg c.q. stappenplan met vele tussenpersonen die precies weten wat Je moet doen!

Het stikt ervan en alleen de tussenpersonen worden er tijdelijk beter van.

Nu hebben wij hier geen oordeel over want je moet maar gewoon (over)leven na (over)leven doen wat je leuk vind.

Maar toch.

De Osiris zegt!

De Val Is Even Pijnlijk Als De Wedergeboorte Wanneer U Niet Meer Weet Wie U In Essentie Bent, Dus U Kunt Maar Beter Thuis Blijven In De Eenheid

De kans is groot dat je stap voor stap via allerlei Dante achtige illusie en dwaal wegen eindelijk jezelf weer innerlijk bevrijd heeft van al die gepolariseerde spelflauwekul, dat je op het punt staat wedergeboren te worden in De Innerlijke Eenheid. Kortom dat je Innerlijke Essentie zo sterk gegroeid en gebloeid is dat het al jou Ego illusies, zintuigen, tegenstrijdige gedachten, woorden en daden heeft opgelost in het niets. Kortom je staat wederom op het punt om weer In De Eenheid In Jezelf Wakker te Worden.

Je weet van Dante en zijn collega fantasten dat De Val al behoorlijk wat pijn heeft gedaan.

Je weet van Jezelf dat de stappen naar De Wedergeboorte dezelfde pijn hebben gedaan.

De Val en De Wedergeboorte zijn dus even pijnvol.

Waarbij opgemerkt dient te worden dat de definitie van PIJN de strijd is tussen Hemel en aarde, Goed en Kwaad, Wit en Zwart etc.

Dus als je straks weer thuis bent mag je jezelf de vraag stellen of je nog een rondje wil maken met EN de pijn van het vallen EN de pijn van het opstaan.

Je kunt natuurlijk ook vandaag vragen of je Innerlijke Osiris even De Annalen wil activeren om het opstaan c.q. wedergeboorteproces wat te vereenvoudigen en verzachten. Je staat immers niet alleen.

Zodra je de vraag stelt word je geholpen door Alles en Ieder-EEN die vandaag al met De Eenheid verbonden zijn. En dat zijn er behoorlijk wat meer dan die paar mensen die op aarde wonen.

Sommigen zeggen zelfs dat de aarde de laatste planeet in het Multiversum is waar nog de laatste gevallenen wonen die zichzelf cyclus na cyclus nog mogen bevrijden uit hun eigen Fantasieland.

Let wel dat wanneer je in de laatste fase van zelfrealisatie c.q. bevrijding zit er nog best wel wat tegenstrijdige gedachten worstelingen van vallen en opstaan zullen zijn ongeacht de hulp die je van jou eenheid vrienden krijgt.

Dus kies voor:

Vallen en Opstaan
Vallen en Opstaan
Vallen en Opstaan

OF

Stoppen met zoeken en geen gedachten meer vastpakken.

En ACTIVEER De Osiris Annalen IN Je om het wedergeboorteproces van de laatste seconde te verzachten.

Hierna?

Tja dat is gewoon weer aan Jou!

Misschien wil je wel weer eens een tijdje thuisblijven tussen echte vrienden.

Het is maar een vraag.

(*) Vergilius: persoonlijke geschiedschrijver en geschietvervalser van de heldendaden van de Romeinse Keizer Augustus.

En voor de rest:

Probeer niet de hele tijd aan ieders verwachtingen te voldoen.

Wees gewoon jezelf en manifesteer jou unieke talenten op aarde.

Je bent het waard om gezien en gehoord te worden!

Je hebt de kracht om daadwerkelijk gelukkig en gezond te genieten.

Ook NU al op aarde.

We Zijn Allemaal EEN.

Lees meer over genees jezelf van binnenuit in het Gratis boek De Nieuwe Dokters.

Door het GRATIS boek "De Nieuwe Dokters" 7 Stappen Naar Een Gezond En Gelukkig Leven In De 21ste Eeuw aan te klikken opent zich in uw browser direct het GRATIS boek. U kunt dit boek De Nieuwe Dokters direct opslaan.

Klik op onderstaande boek en ontvang direct het boek.

 

Gratis boek De Nieuwe Dokters "7stappen naar een gezond en gelukkig leven in de 21ste Eeuw"

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.

Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van de "De Nieuwe Dokters".

Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts

Website onderhoud Wim Vos Automatisering.