Levensenergie

Het (H)erkennen Van Emotionele Uitbarstingen Zal Een Grote Verandering Betekenen Voor Vele Mensen Op Aarde.

Het (H)erkennen Van Emotionele Uitbarstingen Zal Een Grote Verandering Betekenen Voor Vele Mensen Op Aarde.

Beste Lezer,

Omdat vele mensen de onsterfelijke bewustzijn transformatie in hun leven hier op aarde zullen meemaken zal dit niet alleen grote gevolgen hebben voor de mens in verbinding als geheel(d) maar ook zijn invloed laten zien in de natuur. Als je als mens weer in volle bloei gaat beschikken over een oneindige stroom van levensenergie dan wordt dit automatisch gedeeld met de wereld om je heen ofwel het veld waarin je beweegt in het dagelijks leven.

Zo vinden er steeds vaker dagelijks Zonnen uitbarstingen (CME’s, X-Flares, M-Flares) plaats die dit proces op de aarde kunnen vereenvoudigen en verzachten ofwel verlichten. Vooral in de maanden september en oktober van 2014 was dit een uniek fenomeen dat nog nooit in de gekende historie van de mensheid heeft plaatsgevonden. Het was dan ook niet toevallig dat deze zomer zolang geduurd heeft. Tevens vlogen er op korte afstand kometen langs de aarde, Venus en mars (Linear 24 mei en Siding Spring 19 oktober) die veel nieuwe transformerende elementen in ons zonnestelsel uitgestrooid hebben. Kortom er wordt ook kosmisch al het mogelijke gedaan om je weer te herinneren aan je ware onsterfelijke mens-zijn en afkomst tussen en zelfs voorbij de Sterren en Schepping.

Het gevolg is niet alleen dat je innerlijk versneld wakker kunt worden maar ook dat je het gedrag van jezelf en de mensen en natuur om je heen ingrijpend ziet veranderen. Deze versnelde gedragsveranderingen komen vaak tot uiting in heftige emotionele ontladingen, maar niet iedereen heeft al zin om wakker te worden. Heb geduld met deze mensen, veroordeel ze niet, wordt niet boos maar zeg wel heel helder en duidelijk stop als de situatie uit de hand dreigt te lopen. Als je onsterfelijke bewustzijn sterker is geworden hoef je trouwens helemaal geen stop meer te zeggen omdat je veld van licht deze emotionele uitbarstingen vanzelf tot rust en bedaren brengt en oplost. Mensen die al de volledige innerlijke stilte bereikt hebben zullen dit in hun huwelijk, gezin, familie en werk al ervaren hebben. Weet immers dat de emotionele uitbarstingen van deze mensen voortkomen uit alle onderdrukte dus onverwerkte trauma’s en ellende van dit en vele andere levens die in dit leven opeengestapeld tot uitbarsting kwamen.

Je onderdrukte trauma aard camoufleren/maskeren met mooie woorden en daden werkt dus niet meer. Het verraad aan je ware zelf sijpelt immers uit alle poriën ofwel dwars door je levenslang zorgvuldig opgebouwde illusie masker en PR propaganda levensverhaal heen. Een ego illusie masker c.q. pantser dat zal verbrokkelen en uiteenvallen tot er niets meer van over is. Lees meer over een tijdelijk geheugenverlies van bijvoorbeeld het trauma Persoonlijkheidsstoornis/Narcisme in deze link.

Wees echter niet bevreesd voor deze emotionele (vulkaan) uitbarstingen en explosies van afwisselend hoogte en dieptepunten zoals onvoorwaardelijke liefde, haat, vergeving, oordeel, compassie, woede, liefde en boosheid etc. Weet dat al deze heftige tegenstrijdige emoties hun basis hebben in de illusie van eenzaamheid, machteloosheid, krachteloosheid, schuldgevoel en vooral de onderliggende laag van verdriet. Want het is vooral het onverwerkte, niet uitgesproken, niet uitgeschreeuwde en niet uitgehuilde verdriet dat naast eenzaamheid (het afgescheiden zijn van de eenheid in jezelf) en onwetendheid (ken jezelf) de ware oorzaak is van alle oordelen, boosheid, woede, haat, verraad, wraak en oorlog op aarde en de natuurrampen en (chronische) ziekten die daaruit volgen. Natuurrampen en ziekten die verdwijnen wanneer we allemaal weer beseffen dat we onsterfelijk zijn waarna de levensenergie weer 100% vrijelijk kan stromen door onze tijdelijke fysieke (illusie) creaties.

Mensen die weer gaan leven vanuit de eenheid ofwel onsterfelijke eenheidsbewustzijn en dus doen wat nodig is op aarde zullen merken dat hun Zelfhelend Vermogen zich als natuurlijk gevolg hiervan gaat herstellen. Het resultaat is dat zij weinig last zullen hebben van de grote veranderingen zoals door menselijk ingrijpen gecreëerde crisissen en emotionele rollercoasters die ons de komende jaren te wachten staan. Gewoon omdat zij weer weten wie ze echt zijn, hoe het ware leven in elkaar zit en op welke manier je effectief en efficiënt kan omgaan met zowel je eigen (tegenstrijdige) gedachten, gevoelens en emoties als die van alle andere mensen en natuur om je heen. Het zal de mens en mensheid versneld laten zien wie ze/we echt zijn en confronteren met alle zaken die nu nog het licht niet kunnen verdragen, verborgen ofwel onderdrukt worden en ons tevens voorbereiden op de grote verandering in ons bewustzijn naar een nieuw creatief begin.

Neem zelf het initiatief ofwel de verantwoordelijkheid om middels zelfonderzoek schoon schip te maken, begin vandaag nog met de grote schoonmaak.

Als hulpmiddel koopt u allereerst een spiegel.

Een spiegel die je de mogelijkheid geeft om eerst naar je eigen (innerlijke) spiegelbeeld en onverwerkte trauma’s te kijken voordat je de anderen voor de zoveelste keer de schuld geeft van jou luiheid en onvermogen om 100% de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen creaties. Het wordt de hoogste tijd om het verdriet tevoorschijn te laten komen dat naast eenzaamheid en onwetendheid ten grondslag ligt aan deze trauma’s. Lees hier meer over trauma's

Ga vanaf nu als onsterfelijk bewust mens door het leven, koop een spiegel, kijk erin en (h)erken je eigen onverwerkte trauma’s erin.

Voordat je in je eigen innerlijke spiegelbeeld bent gaan kijken kregen immers de mensen waar je het meest van houdt zoals je vrouw, man, kinderen, grootouders, familie en vrienden over het algemeen de grootste oordelen en boosheid etc. te verduren. Niet omdat ze ergens de schuld van waren maar gewoon omdat je alle ellende in heden en verleden die je in jezelf nog niet opgelost had, ofwel in een diepe put met beton en zand erover voor vreemde ogen heeft verborgen, iedere keer weer opnieuw mee naar huis nam. Thuis waar het veilig was om je af te reageren omdat het niet netjes is om dit buiten de eigen voordeur te doen. Thuis waar je eigenlijk bij de elke deur een spiegel moet ophangen voordat je met je man, vrouw, kinderen etc. in gesprek gaat. Begin daarom ook altijd als eerste met zelfonderzoek voordat je in onwetendheid anderen veroordeeld.

En mocht dat zelfonderzoek, in het spiegelbeeld van jezelf kijken nog niet helemaal lukken dan is het fijn dat er een wijze man, vrouw of kind thuiszit die niet gelijk met de zinloze en vaak destructieve oorlog van oordelen, beschuldigingen, irritaties, boosheid, woede, haat, verraad en wraak etc. gaat meedoen maar geduldig optreed om je weer enigszins in je bewustzijn te krijgen om zo te voorkomen dat dit met harde hand gaat gebeuren zoals (chronische) ziekten, epidemieën, natuurrampen en oorlogen.

Ben jezelf al deze wijze onsterfelijk bewuste mens c.q. eenheidsbewuste voorbeeld of zal iemand anders in je gezin of familie aan jou nog het voorbeeld moeten geven?

Ja, dat is een van de grootste uitdagingen en vragen?

De Eed Die Je Aflegde Voordat Je Hier Op Aarde Kwam En Je Eigen Onsterfelijke Gezondzijn Voorspellingen

Laten we naast het Onsterfelijk uitgangspunt de eed van Hippocrates nemen als leidraad voor je voorspellingen en maat van menselijkheid.

Nederlandse vertaling van de eed van Hippocrates:

Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.

Artseneed van het KNMG en de VSNU van 2003

Ik beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.

Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Dat beloof ik.

De eed van Hippocrates is een eed waarin artsen zichzelf verplichten bepaalde beroepsregels te zullen handhaven. De eed is opgesteld in het oud Grieks en is vernoemd naar de arts Hippocrates, die omstreeks 400 v.Chr. zijn leerlingen van het Asklepieion op het eiland Kos deze belofte liet afleggen.

Opvallend bij de vertaling van het oud Grieks naar Nederlands is het woord Leefregel wat in de ruimere context als adviezen inzake de Levensenergie, Levenskunst, Levensweg, Levensloop, Levensfasen, Levensgeluk etc. ofwel Zelfhelend Vermogen gezien mag worden. Leefregels die in het klassieke Griekenland al op jeugdige leeftijd gedoceerd werden als de basis van alle gezondheid en levensgeluk op aarde. Deze Leefregels waren nauw verbonden met het woord Liefde dat door de jaren heen groeide van Eros (lichamelijke liefde), Ludus (speelse liefde), Philia (ware vriendschap), Familia (liefde voor het gezin en familie), Pragma (wijze beschouwelijke liefde op latere leeftijd), Agape (onvoorwaardelijke liefde voor het geheel), Philautea (liefde voor het zelf als een met het geheel) ofwel de zeven Liefdes waarover je bij De Nieuwe Dokters al uitgebreid heeft gehoord.

De Grieken namen het menselijke streven naar vervolmaking als het uitgangspunt c.q. basis van zowel gezondheid, geluk en wereldlijke beschouwing. De Onsterfelijke overstijgen echter de Grieks filosofische benadering van vervolmaking omdat je al in de kern volmaakt bent. Je hoeft het je alleen nog maar even te her-inneren en weer te gaan beoefenen.

Lees meer over genees jezelf van binnenuit in het Gratis boek De Nieuwe Dokters.

Door het GRATIS boek "De Nieuwe Dokters" 7 Stappen Naar Een Gezond En Gelukkig Leven In De 21ste Eeuw aan te klikken opent zich in uw browser direct het GRATIS boek. U kunt dit boek De Nieuwe Dokters direct opslaan.

Klik op onderstaande boek en ontvang direct het boek.

 

Gratis boek De Nieuwe Dokters "7stappen naar een gezond en gelukkig leven in de 21ste Eeuw"

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.

Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van de "De Nieuwe Dokters".

Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts

Website onderhoud Wim Vos Automatisering.