Sta Op

Kijk In De Spiegel

Sta Op Kijk In De Spiegel U Bent Allen God U Bent Allen Eenheid U Bent Allen Volmaakt

U Bent Allen God
U Bent Allen Eenheid
U Bent Allen Volmaakt

Vega Choir – Creep

When you were here before
Couldn't look you in the eye
You're just like an angel
Your skin makes me cry
You float like a feather
In a beautiful world
I wish I was special
You're so very special

But I'm a creep
I'm a weirdo
What the hell am I doing here?
I don't belong here

I don't care if it hurts
I want to have control
I want a perfect body
I want a perfect soul
I want you to notice when I'm not around
You're so very special
I wish I was special

But I'm a creep
I'm a weirdo
What the hell I'm doing here?
I don't belong here

She's running out the door
She's running out
She runs runs runs

Whatever makes you happy
Whatever you want
You're so very special
I wish I was special

But I'm a creep
I'm a weirdo
What the hell am I doing here?
I don't belong here
I don't belong here

You Are All Very Special

De Lichaamstempel Omdat U en De Essentie In Den Beginne EEN waren.

De Lichaamstempel

Israel Kamakawiwo Ole: Somewhere Over The Rainbow Lyrics

En voorwaar aanschouw de schoonste en meest perfecte tempel die ooit gebouwd is in het gehele universum dat u omringt en doorstraalt.

Een tempel die gebouwd is om U weer te leren om door alle lagen en gedachtestructuren ofwel illusies heen van buiten naar binnen te kijken.

Een tempel die gebouwd is om U weer te leren om al uw ideeën, geloven, gedachten, woorden en daden te richten op De Essentie in Uzelf.

Een tempel die gebouwd is om U weer te leren om al uw zintuigen te richten ofwel af te stemmen op De Essentie in Uzelf.

Omdat U en De Essentie In Den Beginne EEN waren.

En iedereen die hier nog zo zijn of haar twijfels over heeft dagen wij uit om deze lichaamstempel in al zijn/haar kwaliteiten van binnen naar buiten na te bouwen.

Wij dagen alle aardse architecten en wetenschappers uit om De Essentie na te bouwen.

Wij dagen alle aardse architecten en wetenschappers uit om De Ziel na te bouwen.

Wij dagen alle aardse architecten en wetenschappers uit om Het Lichaam na te bouwen.

Want De Essentie, De Ziel en Het Lichaam vormen samen de ENE ware Lichaamstempel en zijn een afspiegeling van de schepping als geheel.

En al zouden wij U aardse architecten en wetenschappers een miljard jaar geven om deze ware lichaamstempel na te bouwen dan zou u nog niet eens in staat zijn om het lichaam in al zijn/haar perfectie na te maken laat staan de Ziel en De Essentie.

Want zij die in het stoffelijke en sterfelijke bewustzijn verkeren zijn tot niets dan angst, strijd, schaarste, oordeel en verwarring in ideeën, geloven, gedachtestructuren en beperkingen in staat.

Zij hebben zich letterlijk middels hun ideeën, geloven, gedachten, oordelen, dogma’s, schijnwaarheden en zelfverloochening opgesloten in de sterkste gevangenis die een mens ooit in en om zichzelf heen kan bouwen.

Een ideeën, geloof en gedachten-illusie gevangenis waarin zij zichzelf de mogelijkheid ontnemen om weer op te staan in het ware leven.

Een gevangenis die niet ommuurd is door stenen en tralies maar een gevangenis die in stand gehouden wordt door uw eigen tegenstrijdige oordelende ideeën, geloven en gedachten. Tegenstrijdige oordelende gedachten die U en de multimedia buiten u eindeloos herhalen om u gevangen te houden in een ongezonde, ongelukkige illusie die u overleven noemt.

Over-Leven.

Want Over Het Ware Leven wordt veel geschreven op uw planeet.

Want Over Het Ware leven wordt veel gesproken op uw planeet.

Want Over Het Ware Leven staan uw bibliotheken vol.

Dus alle kennis is IN en om u heen.

Buiten U stroomt deze kennis in al zijn verwarring.

In U stroom deze kennis in al zijn waarheid.

Dus wat zou U kiezen wanneer u weer eens onsterfelijk, gezond en gelukkig van het ware leven zou willen genieten.

Dan kiest u toch voor een goed gesprek met De Essentie In Uzelf.

De Essentie en U die eens EEN waren.

En zodra u AL UW Ideeën, Geloven, Woorden, Daden en Gedachten weer zou focussen en afstemmen op De Essentie, welke het ware leven in U is, dan geschied het wonder.

Het wonder dat U van binnen naar buiten begint te stralen.

Ja, daadwerkelijk licht begint te geven.

En dit pure licht breid zich steeds verder uit om u heen.

Net zolang totdat het alles en iedereen buiten u weer omvat waardoor alles en iedereen weer EEN in U zijn.

En in dat moment beseft u weer dat u God bent.

En altijd bent geweest.

Open The Temple Inside Yourself and You Will Be The Light Of God On Earth

De Transformatie In Een Licht Lichaam

Mads Langer: You Are Not Alone

De Essentie ofwel het meest pure licht kan door het menselijk oog niet waargenomen worden.

De Essentie ofwel het meest pure licht heeft geen kleuren, zelfs geen wit.

Pas wanneer u uw overige zintuigen zoals Intuïtie, Empathie, Helder Dromen, Bewuste Creatie en God Zijn weer heeft geopend gaat u dit pure licht dat in u zit en nu weer van binnen naar buiten straalt waarnemen.

Op weg naar dit meest pure licht ook wel De Essentie of God genoemd gaat u door de volgende fasen heen.

Fase 1: Uw Zesde Zintuig genaamd Intuïtie

Zodra u uw Intuïtie weer de tijd en ruimte geeft om zich In U te ontplooien c.q. te laten groeien en bloeien gaat u opeens weer in een groter bereik (spectrum/bandbreedte) energievelden c.q. trillingen waarnemen en ervaren. Dit kunnen zowel helder weten, helder ervaren, helder zien, helder horen, helder proeven, helder voelen (emoties) etc. zijn. Besef daarbij dat door het weer openen van uw Zesde Zintuig u uzelf zodanig overstijgt dat de grenzen om u heen beginnen te vervagen en weg te vallen. En dit kan soms angstig zijn omdat uw eigen aardse scheppingen ofwel schijnwaarheden c.q. gedachtestructuren en gedachteconstructies in de vorm van aardse obsessies vaak de neiging hebben enige tot zeer sterke weerstand te bieden aan uw losmaken en loslaten van deze illusies. De enige remedie om dit transformatieproces dan ook te vereenvoudigen c.q. verzachten is om u tijdens dit loslaten geheel of zoveel mogelijk af te stemmen op De Essentie ofwel God in U. Deze afstemming op De God In U overstemt namelijk alle (onevenwichtige) trillingen en illusies in en om u heen al ware ze er nooit geweest. Vechten of vluchten is tijdens deze overgangsfase dan ook uit den boze. Niet omdat deze overgang boosaardig is, het waren immers allemaal uw eigen tegenstrijdige tijdelijke scheppingen, maar omdat het vechten of vluchten het boze ofwel onevenwichtigheid in u versterkt.

Overgave is hierbij een waarlijk prachtig hulpmiddel.

Overgave aan de God In U!

Want waar overgave is, is geen plaats meer voor menselijke tegenstrijdige oordelende ideeën, geloven en gedachten dus illusies.

Fase 2: Uw Zevende Zintuig genaamd Empathie

Empathie is het inlevingsvermogen dat een mens heeft voor alle anderen om hem of haar heen. Deze inleving begint eerst met het afstemmen van uw essentie op De essentie van alle anderen om u heen. Want deze afstemming tussen essenties is de enige ware en zuivere afstemming die er tussen mensen, dieren, planten, mineralen, planeten, zonnen, melkwegen, universum ofwel AL dat wat bezield is en een stoffelijke vorm ofwel lichaam draagt aan elkaar tot EEN verbindt. Het u afstemmen op uiterlijke zaken zoals (overleden) geesten, zielen, lichamelijke zaken ofwel uiterlijke scheppingen heeft geen enkele zin omdat deze zonder uitzondering uit polariteit, strijd, verwarring en oordeel zijn geboren. Begin dus altijd eerst, nadat u De Essentie in uzelf weer hervonden heeft, om u af te stemmen op de kern ofwel essentie van de ander en heb die lief. En met liefhebben bedoelen wij alleen maar Focus u op De Essentie van de ander en geef het uw enige aandacht want ware liefde is de liefde van Uw Essentie voor De Essentie van Alle anderen om U heen. De Essentie In U die identiek is aan De Essentie In Alle anderen om u heen. De oneindige, onveranderlijke, onsterfelijke Essentie die alles en iedereen tot EEN verbind en maakt.

Zodra u uw Empathie weer de tijd en ruimte geeft om zich in U te ontplooien c.q. te laten groeien en bloeien gaat u in een nog groter bereik (spectrum/bandbreedte) de energievelden c.q. trillingen in en om u heen waarnemen en ervaren. Dit is het stadium van massaal samen weten, massaal samen ervaren, massaal samen zien, massaal samen horen, massaal samen proeven, massaal samen voelen (emoties) etc. massaal samen EEN zijn. En met massaal bedoelen wij dat u gaat weten, ervaren, zien, horen, proeven, voelen (emoties) etc. wat de anderen om u heen weten en ervaren als EEN geheel. Het woord Medeleven komt hier pas waarlijk tot haar recht want alleen zij die de kunst van Intuïtie en Empathie waarlijk beheersen zijn pas in staat tot echt Medeleven. Medeleven is immers tegelijkertijd het leven van de anderen om u heen als uzelf beleven en ervaren zonder tussenpersonen, tussenlagen en vertraging in ruimte en tijd. Direct contact met de enige waarheid ofwel De Essentie In Uzelf dus. Alle aardse vormen van schijnbaar medeleven worden immers allemaal beoefend door een gelaagde bril van Dualiteit, Ego’s, Dogma’s, Illusies, Verwarring en de extreme beperking van de 5 zintuigen, hetgeen in zijn geheel niets met Medeleven en/of Naastenliefde te maken heeft. Want hij of zij die nog niet in De essentie zijn weten niet wat het ware medeleven en ware naastenliefde betekenen.

Overgave is hierbij een waarlijk prachtig hulpmiddel.

Overgave aan de God In U!

Want waar overgave is, is geen plaats meer voor menselijke tegenstrijdige oordelende gedachten dus illusies.

Fase 3: Uw Achtste Zintuig genaamd Helder Dromen

Helder dromen neemt u voor het eerst mee in de werelden buiten de aardse beleving van Ego’s en beperkende 5 zintuigen. Iedereen die wel eens uit zijn of haar lichaam getreden is, een bijna dood ervaring heeft gehad en/of gevlogen heeft tijdens zijn of haar dromen kan dit beamen. Het grote verschil tussen (aardse) dromen en helder dromen zit in het feit dat u tijdens uw heldere dromen geen last meer heeft van uw Ego en beperkende 5 zintuigen, ideeën, geloven en gedachten ofwel aardse illusies. Dit is van uitermate groot belang omdat uw gewone Ego en 5 zintuigen dromen allemaal sterfelijke aarde gebonden dromen zijn met een snufje onsterfelijkheid. Deze aardse dromen overkomen u en u heeft er weinig invloed op laat staan dat u ze allemaal bij het opstaan in de ochtend nog kunt onthouden. En dat is maar gelukkig ook als u zou weten wat u allemaal voor interessante dingen uitspookt in de dromen/hemelse/nachtmerrie werelden van het Ego en daarbij behorende 5 zintuigen. Pas wanneer uw Intuïtie en Empathie waarlijk zijn wakker geworden door de volledige afstemming op De Essentie In U die Alles IS bent u waarlijk in staat om Helder te Dromen ofwel meerdere levens scenario’s tegelijkertijd te ervaren en doorlopen. Kortom u bent weer in staat om wakker te worden uit uw droom c.q. illusie wereld om daarna bewust te kiezen voor een pad dat het beste bij de weg naar uw volledige bewustzijn ofwel Essentie past. En deze keuze gaat u de volgende ochtend op aarde in idee, geloof, gedachten, woorden en daden praktiseren om dit droomscenario al op aarde waar te laten worden. U gaat dus niet meer wachten op de (mogelijke) paradijselijke ervaringen na de (fysieke) dood maar u gaat het paradijs In U al op Aarde een feit laten worden. Helder Dromen is dus oefenen in het kiezen van de juiste weg welke u op aarde ofwel in de stof waar laat worden waarna deze onsterfelijk zijn

Zodra u uw Helder Dromen weer de tijd en ruimte geeft om zich in U te ontplooien c.q. te laten groeien en bloeien gaat u in een nog groter bereik (spectrum/bandbreedte) de energievelden c.q. trillingen in en om u heen waarnemen en ervaren. Dit is het stadium van kosmisch samen weten, kosmisch samen ervaren, kosmisch samen zien, kosmisch samen horen, kosmisch samen proeven, kosmisch samen voelen (emoties) etc. kosmisch samen EEN zijn. En met kosmisch bedoelen wij dat u gaat weten, ervaren, zien, horen, proeven, voelen (emoties) etc. wat het is om alles tegelijkertijd IN U te weten en ervaren als EEN geheel.

Het woord Eenheid komt hier pas waarlijk tot haar recht want alleen zij die de kunst van Intuïtie, Empathie en Helder Dromen waarlijk beheersen zijn pas in staat om echt te Leven. Leven is immers het weten en ervaren van alles en iedereen als EEN geheel(d).

Dus alles en iedereen Al-Een maar als EEN zien.

Dus alles en iedereen Al-Een als Essentie zien.

Dus alles en iedereen AL-Een als God zien.

Overgave is hierbij een waarlijk prachtig hulpmiddel.

Overgave aan de God In U!

Want waar overgave is, is geen plaats meer voor menselijke tegenstrijdige oordelende gedachten dus illusies.

Fase 4: Uw Negende Zintuig genaamd Bewuste Creatie

Bewuste Creatie is alleen mogelijk wanneer uw weer 100% zuivere Essentie, Oergeest ofwel God bent geworden. Alle andere creaties waar uw Ego nog tussen zit en/of maar gebruik maakt van uw beperkende 5 zintuigen zijn gedoemd te lijden tot onwetendheid, tegenstrijdigheid, verwarring en de daaruit resulterende oordelen en illusies.

De schoonheid van het Negende Zintuig is dat U waarlijk met een schone lei opnieuw kunt beginnen.

Wij raden u dan ook aan om deze tweede kans, in de komende jaren, met beide handen aan te grijpen.

Want de mens die in zijn of haar aardse scheppingen een vrije wil heeft is in staat om in de komende jaren tot grote eenheid te stijgen.

Zie NU van Binnen In U hoe de wereld Buiten U in de komende jaren kan ZIJN en stel al uw macht en kracht in de vorm van uw ENE Essentiële Idee, Geloof, gedachten, woorden en daden in het werk om dit al op aarde te verwezenlijken.

En zo zal het leven na dit aardse leven ook in uw paradijs zijn.

Overgave is hierbij een waarlijk prachtig hulpmiddel.

Overgave aan de God In U!

Want waar overgave is, is geen plaats meer voor menselijke tegenstrijdige oordelende gedachten dus illusies.

Fase 5: Uw Tiende Zintuig genaamd God Zijn.

U kunt gewoon thuis blijven.

Of weer opnieuw beginnen.

De keus is aan U en U AL-EEN

God In U

Focus And Follow The Steps And You Will Be The Light

Uw Talenten

Alex Winston: Choice Notes

Welke Talent c.q. Gave zou u vandaag tot volle bloei willen laten komen op deze prachtige aarde.

Welk Talent zou u graag willen bezitten op deze prachtige aarde.

Mogen wij u alles schenken als u dit uzelf wilt toestaan.

Dus schrijf uw wensen maar op papier.

Stem u af op De Essentie In U.

En vraag het maar EEN keer.

De Essentie heeft genoeg aan deze Ene keer.

De Essentie is niet doof voor al uw wensen.

De Essentie wil maar een ding.

En dat is om al uw wensen op deze aarde en ver daarbuiten en daarbinnen vervullen.

Het liefst NU.

Het enige wat De Essentie U vraagt is.

Te Stoppen met Tegenstrijdige Oordelende ideeën, geloof en gedachten.

Want deze creëren Ruimte en Tijd.

Ruimte en Tijd die ervoor zorgen dat het langer duurt en meer moeite kost om al uw wensen al op deze aarde in vervulling te laten gaan.

Begrijpt U.

God In U.

All Your Talents Are Already Here To Use

De Afstemming

Adele: Rolling In The Deep

En als u dan weer weet dat U God bent en altijd bent geweest begint door deze focus en afstemming het Goddelijke In U door al uw ideeën, geloven, gedachten, woorden en daden heen te klinken.

Van binnen naar buiten overstijgt uw Goddelijkheid al uw ideeën, geloven, gedachten- ofwel ziele- en lichaamsstructuren en constructies.

En al ware het een wonder ziet u de wereld om u heen ter plaatse veranderen en transformeren.

Van een strijdende, verwarde, oordelende illusie wereld in een eenheidsgerichte, harmonieuze, vreugdevolle en paradijselijke wereld.

Een wereld waar al Uw TALENTEN weer tot bloei komen.

Een wereld waar goed en kwaad zijn verdwenen.

Omdat in De Eenheid geen goed of kwaad bestaat.

Omdat in De Eenheid geen hemel of hel bestaat.

Dat waren allemaal menselijke gedachtestructuren dus illusies.

Illusies die hem of haar gevangen hielden in de stof der illusies.

Dus sta op en gedraag uw weer als God.

God In U.

Lees meer over genees jezelf van binnenuit in het Gratis boek De Nieuwe Dokters.

Door het GRATIS boek "De Nieuwe Dokters" 7 Stappen Naar Een Gezond En Gelukkig Leven In De 21ste Eeuw aan te klikken opent zich in uw browser direct het GRATIS boek. U kunt dit boek De Nieuwe Dokters direct opslaan.

Klik op onderstaande boek en ontvang direct het boek.

 

Gratis boek De Nieuwe Dokters "7stappen naar een gezond en gelukkig leven in de 21ste Eeuw"

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.

Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van de "De Nieuwe Dokters".

Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts

Website onderhoud Wim Vos Automatisering.