Voorspellingen

Voor Mensen Met Een Sterfelijk Bewustzijn

De Huidige Gezondheidszorg Wordt Onbetaalbaar

Voorspellingen Voor Mensen Met Een Sterfelijk Bewustzijn De Huidige Gezondheidszorg Wordt Onbetaalbaar

Beste Lezer,

De Nieuwe Dokters zijn al meer dan 22 jaar bezig om Het ZelfHelend Vermogen in de mens te activeren, ontwikkelen en optimaliseren.

Het eerste verhaal dat De Nieuwe Dokters geschreven heeft ging over de status van de toenmalige gezondheidszorg in Nederland en wat we aan de almaar stijgende kosten en drastische toename van chronische ziekten praktisch zouden kunnen doen. Onze eerste voorspelling was de volgende. Een voorspelling die bijna 21 jaar later in 2016 zal uitgekomen.

De eerste voorspelling staat, weliswaar aangepast met de laatste cijfers, nog steeds op de homepage: Klik hier om naar de homepage te gaan

De Huidige Gezondheidszorg Wordt Onbetaalbaar

In 1953 gaven wij nog 350 miljoen euro per jaar uit aan de gezondheidszorg. In 1993 was dit al gestegen tot 22 miljard euro terwijl we in 2002 al meer dan 52 miljard euro per jaar uitgaven. Als we deze lijn doortrekken is onze gezondheidszorg rond het jaar 2016 niet meer betaalbaar en mogen we in navolging van Amerika verwachten dat de verantwoordelijkheid voor de kosten van onze gezondheid overgeheveld zullen worden naar de burger.

Wist u dat het Ziekenfonds tot 2006 ongeveer Euro 35,- per maand kostte en door de zogenaamde invoering van de marktwerking nu is verdrievoudigd!

De gezondheidszorg kost bijna 100 miljard euro per jaar en iedere (volwassen) Nederlander is verplicht Euro 5400,- per jaar bij te dragen aan dit systeem. Wanneer we echter kijken naar de daadwerkelijke kosten van de zorg dan is er niet meer dan 10-30% van dit bedrag nodig om menselijke zorg te verlenen. Menselijke zorg is zorg tussen mensen en niet tussen systemen, computers, tussenpersonen en andere verwarrende zaken zoals de volgende rij kostenposten die op geen enkele manier aan het gezondzijn en levensgeluk van de mens bijdragen:

1. Hanteren van een oud conflicterend ofwel Dualiteit (Mensen) Handels- en Technocratie model i.p.v een op Eenheidsbewust gebaseerd Gezondzijn model waar De Mens en zijn/haar gezin, familie, wijk, buurt centraal staan (a).

2. Het Genezen (curatief) i.p.v. Voorkomen (preventief) als uitgangspunt kiezen van een eenheidsbewust Gezondzijn model. Dit terwijl een op preventie gericht zorgsysteem op basis van het Zelfhelend Vermogen van de mens, ondersteunt door MEMS Mircrosensoren 70-90% op onze huidige zorgkosten kan besparen.

3. Net als in de onderwijswereld besteed de gemiddeld zorgverlener nu 30-40% van zijn/haar tijd aan zogenaamde wettelijk verplichte administratie, controle, beheersing- en veiligheid verplichtingen waardoor er steeds minder tijd is om zorg te verlenen. In de management lagen loopt dit zelfs op tot 80-90%.

4. In de afgelopen 10 jaar is 75 miljard uit de AWBZ premiepot spoorloos verdwenen. Toen er kamer vragen over gesteld werden werd aangegeven dat het niet netjes was om hierover door te vragen. Wanneer we hier ook nog even de 100 miljard die uit uw pensioenpot verdwenen is bij optellen dan vraag je je af waarom er zo nodig bezuinigd moet worden in Nederland. In landen als Noorwegen worden onderwijs, gezondheidszorg en pensioen gewoon uit de olie- en aardgasbaten betaald. Zou dat ook een nette optie voor Nederland zijn.

5. Aanschaf van medische technologie in het “good old boys and girls” netwerk zonder dat er gekeken wordt naar echte baanbrekende innovaties zoals de preventieve MEMS Healthcare systems die maar 10% kosten om hart- en vaatziekten, kanker, diabetes II, astma, slapeloosheid etc. etc. preventief te monitoren, diagnosticeren en behandelen waarbij de patiënt zelf ook nog eens via een App en/of Smartwatch met Healthkit in staat is zelf 24/7 preventief inzicht te krijgen over zijn/haar gezondzijn en levensgeluk van alle dag. (b).

6. Centralisatie van alle systemen, data en energie waar de gemeenten niet meer dan de uitvoerders en lokale controleurs worden van centraal in Den Haag en Brussel ontwikkeld beleid. Naast het feit dat de gemeenten vanaf 1-1-2015, 30-50% minder geld krijgen om dezelfde zorg te verlenen mogen zij maar over 10% van dit wegbezuinigde karige zorgpotje vrij beschikken. De overige 90% wat de gemeenten van de rijksoverheid krijgen is door Den Haag gelabeld hetgeen wil zeggen dat niet de gemeenten maar Den Haag en Brussel bepalen wat er met dit geld in een gemeente gebeurt. De gemeentelijke en provinciale verkiezingen hebben dus weinig meer te betekenen in Nederland als je als B&W, gemeenteraad, staten etc. bijna niets meer (10%) te vertellen hebt over wat er in je provincie en gemeente gebeurt en het geld wat je binnen krijgt via de rijksoverheid en/of (lokale) belastingen. Bijna alles (90%) wordt centraal geregisseerd, gelabeld en systematisch gecontroleerd met systemen die zo lek zijn als een mandje en op alle mogelijke manieren qua data en energie door Amerika, China, Rusland en Israël Cybermatig uitgelezen en verkocht worden.

7. Administratie, beheers, controle, cyber security en onderzoek kosten inzake bovenstaande chaos, verwarring, datalekkages (backdoors), anonimiteit, complexiteit en onmenselijkheid.

8. Geheime afspraken tussen overheid, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en (publieke) zorgverleners etc. waardoor extreem grote prijsverschillen tussen behandelingen in ziekenhuizen etc. ontstaan (c)

9. Ondoorzichtige afspraken tussen investeerders in de zorg, chemische industrie, farmacie, overheid, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en zorgverleners incl. medicijn gebruik, medicijn preferenties en marges.

10. De illusie van concurrentie en marktwerking door verplichte winkelnering en in de wet- en regelgeving geregelde vrienden monopolies.

11. Kortom een totaal gebrek aan openheid, transparantie en inzicht in zorgsystemen, prijsbeleid, declaraties, bonussen, salarissen en wie nu precies welke eindverantwoordelijkheid draagt. Polderen heet dit.

12. Met als resultaat wantrouwen tussen overheid, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, zorgverleners en zorgvragers.

13. Verschil in geldcreatie mogelijkheden (grote zorgverzekeraars en zorgverleners hebben hun eigen bank waar ze geld uit het niets kunnen toveren en/of tegen extreem lage rentes aan zichzelf kunnen uitlenen), verschil in belastingstelsel en belastingheffing en verschil in wet- en regelgeving tussen grote zorgverleners versus MKB en ZZP zorgverleners.

14. Het op basis van DSM-5 en andere (eenheidsworst) systemen mensen labelen, classificeren, behandelplannen opstellen en processen al ware mensen standaard producten zonder unieke talenten, levensweg, levensloop en levensomstandigheden die voor winstmaximalisatie, aandeelhoudersprofijt, (meta)data en levensenergie extractie geëxploiteerd kunnen worden. Voor alle duidelijkheid: de Nederlandse draaideur patiënt levert wel 80% van de omzet en winst op in ons (A) sociale handels zorgstelsel. Preventie kost geld.

15. Basispakket i.p.v. Lokaal Vrije Keuze basis pakket welke past bij de mensen in een gemeente, dorp, wijk of buurt en een risicodekking heeft die past bij de levensloop en levensfasen van de mensen in deze gemeente. Mensen kunnen heel goed voor zichzelf zorgen zolang er maar geen anonieme bemoeienis is.

16. Geen gecoördineerde regie per zorgvrager. Gebrek aan communicatie tussen zorgverleners per gezin/familie/werksituatie etc.

17. Rente, Kapitaal, solvabiliteit, liquiditeit- c.q. dekkingseisen voor zorgverzekeraars die leiden tot onnodige oppotten van reserves en winst.

18. Verliezen van speculaties met vastgoed, derivaten, valuta, aandelen en obligaties net zoals in de onderwijs- en woningcorporatie sector (d).

19. Directie en management salarissen (e) inclusief pensioen bijdragen, stoere auto’s en almaar groeiende bonussen incl. advieswerk i.p.v. gouden handdruk.

20. Vaste contracten, zorgakkoorden, zorgdeals, compensaties, goodwill praktijken, aanneemsommen, bonussysteem artsen en specialisten op basis van winstmaximalisatie ziekenhuis, aandeelhoudersprofijt investeerders en omzeteisen tussen overheid, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en zorgverleners.

21. Almaar stijgend ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsclaims door een bijna totaal gebrek aan preventiebeleid. Van de bijna 100 miljard wordt maar 5% ofwel 5 miljard geïnvesteerd in preventie. Een (chronisch) ziek mens levert immers qua “Cure & Care” vele malen meer op dan een (bijna) gezond mens.

22. Toenemende schaalgrootte en concentratie zorgverlening om de zeer profijtelijke “Cure & Care” eenheidsworst diagnose en behandel mantra nog verder uit te dragen. Dit ondanks het feit ondanks dat door de almaar stijgende AWBZ en andere zorgpremies er steeds minder mensen naar de dokter, ziekenhuis, GGZ, fysiotherapeut, tandarts etc. gaan. Het is al onbetaalbaar.

23. Onnodige operaties bij gebrek aan preventiebeleid (f) en schijnbaar frauduleuze declaraties omdat niemand de systemen, wetten en regels meer begrijpt laats staan de constante veranderingen in deze systemen, wetten en regels nog kan bijhouden die vaak wekelijks plaatsvinden.

24. Jeugdzorg, Ouderenzorg, Gehandicaptenzorg en Thuiszorg medewerkers (g) worden massaal vervangen door bijstand gerechtigden, vrijwilligers ofwel mantelzorgers die niets kosten of mogen ervoor kiezen om hun oude baan te behouden met een 30-40% lager salaris. Mantelzorg is natuurlijk een prachtig idee wanneer een van de twee volwassenen thuis is om voor de kinderen, grootouders en buren te zorgen en de zorgpremies en/of belastingen omlaag gaan voor deze mensen. We leven echter niet meer in de 50-60-70ér jaren. In de huidige crisistijd moeten beide ouders hard werken om de almaar stijgende belastingen te betalen, wonen de grootouders vaak ver weg en zitten de kinderen in duurbetaalde crèches. Het resultaat van deze aanpak is dat het aantal gestreste en overspannen mantelzorgers schrikbarend is toegenomen. De zogenaamde participatiebeleid voor burgers en bedrijven is niet meer dan een truc om burgers, MKB en ZZP bedrijven gratis te laten werken voor de overheid c.q. VOC Staats (Mensen) Handelsbedrijf.

25. Winstoogmerk, winstmaximalisatie en aandeelhouders profijt ofwel (Mensen) Handel als uitgangspunt waar zorg in feite een maatschappelijk functie/nut zou moeten hebben (h).

26. Robotisering van de zorg middels anoniem autonome zelf regulerende en opererende eHealth, Zorg Robots, MEMS en Drones die door het gebrek aan cyber security maatregelen zo lek zijn als een mandje (i).

27. Kortom het is het verschil tussen een Eenheidsbewust Gezond Samen Zijn of een op Dualiteit gebaseerd Zorgsysteem als modern VOC Handelssysteem.

(a) Het invoeren van een Eenheidsbewust (voor elkaar c.q. gezin, familie en buurt) Lokaal Vrije Keuze Zorgmodel in combinatie met het serveren van verse biologische levensmiddelen in onze ziekenhuizen kan in Nederland alleen al 50% ofwel 50 miljard op onze jaarlijkse zorgkosten van bijna 100 miljard besparen. Wist u dat er in een ziekenhuis gemiddeld maar Euro 5 per dag per persoon besteed wordt aan eten en drinken. Dat mag best Euro 10 worden wanneer je zieke mensen eerder en gezonder op de been wilt hebben.

(b) Laten we de data van deze systemen echter wel in eigen land houden en niet via Apple, Microsoft, Facebook etc. de Atlantische oceaan overpompen waarna ze weer voor miljarden per jaar aan ons worden terug verkocht. Het is tijd dat de Nederlandse burger en bedrijfsleven weer eigenaar wordt van z’n eigen data en kan beslissen of hij dit wel of niet wil verkopen aan derden. Wil hij het verkopen dan ontvangt hij een Data Inkomen per maand als een soort basis inkomen nieuwe stijl. In de komende jaren zal hier ook een Energie Inkomen bijkomen op basis van de mogelijkheid die de MEMS technologie heeft om lichaamswarmte en door Nano zonnekristallen opgewekte energie uit te wissel via een wereldwijd menselijk energie netwerk. U begrijpt nu misschien waarom de olie- gas- en kolencentrales van de Nuon en Essent over een paar jaar helemaal niets meer waard zijn en er in de afgelopen 5 jaar al meer dan 10 miljard op is afgeschreven. Ook zult u de vervuilende en dure batterijen in uw smartphones, TAB’s en PAD’s, elektrische auto’s etc. zien verdwijnen omdat een Nano processor maar 1/100 tot 1/1000 van de energie nodig heeft in vergelijking met de huidige microprocessors en led schermen.

(c) Volgens een onderzoek van NRC Handelsblad van maandag 30 december 2013 lopen de verschillen tussen zorgtarieven in ziekenhuizen op tot wel 1.294%+ per specifieke behandeling.

(d) Vele derivaten en swaps lopende de komende 5-10 jaar met grote verliezen af in de speculatieve zorgwereld.

(e) Gemiddelde directiesalarissen in de zorg zijn +/- 1 miljoen euro per jaar.

(f) Meer dan 25.000 onnodige operaties per jaar.

(g) 100.000 professionele zorg medewerkers worden vervangen door niet geschoolden uit de bijstand, minima of vrijwilligers/mantelzorg sector waarmee water naar de zee gedragen wordt.

(h) In 2012 maakte de zorgverzekeraars samen 1.4 miljard winst en dat moet stijgen omdat zorg een echt (mensen) handelsbedrijf moet worden.

(i) Waarschijnlijk een van de meest ingrijpende ontwikkeling van de komende jaren waar we voor de keuze staan om de eHealth MEMS robotisering van de zorg ondersteunend aan de mens maken of de mens ondergeschikt te maken aan een centraal geleid, gemonitord, gereguleerd (mensen)handels systeem waar de mens verword tot een transhuman cyborg zonder vrije wil of keuze. Een ontwikkeling die honderdduizenden (huis)artsen, tandartsen, therapeuten, specialisten en overige zorgverleners ook nog eens hun baan zal kosten.

En als klapper op de vuurpijl: Is het nieuwe zorgsysteem opgezet om te falen?

Wanneer een MKB of ZZP bedrijf 10% minder omzet/winst per jaar maakt zit de bank dit bedrijf gelijk op de hielen. Wanneer een bedrijf 20% minder omzet/winst maakt per jaar maakt trekt de bank zich terug uit dit bedrijf waardoor het op de rand van een faillissement komt te staan. Wanneer de Rijksoverheid zorginstelling en gemeenten van het ene op het andere jaar 30-40% minder geld geeft om dezelfde zorg te verlenen dan weet je van tevoren dat er massa faillissementen en ontslagen in Nederland zullen vallen. Je kan immers je vaste kosten en meerjaren contracten voor personeel, hypotheek, huur, machines, leaseauto’s, export, leveranciers, klanten etc. niet zomaar in een paar maanden wegschrappen. Deze aanpak heeft echter voor bepaalde personen wel een groot voordeel. Het zorgt ervoor dat al deze failliete MKB en ZZP zorgbedrijven voor een weinig en zelfs gratis (we moeten ze toch redden zult u straks van de profiterende partijen gaan horen) overgenomen kunnen worden door nette bevriende zorghandelsbedrijven. Deze strategie was heel populair in het oude Rome en werd ook al door Machiavelli aan de Koningen/Heersers van Italië aangeraden om zich te ontdoen van vervelende concurrerende landeigenaren en pretentieuze kleine vorstendommetjes.

Als sterfelijk bewust mens heeft u zich natuurlijk behoorlijk opgewonden over de stand van zaken in het VOC (Mensen) Handels Zorgbedrijf in Nederland.

Misschien maakt u zich wel zorgen over de toekomst van uzelf?

De vraag is echter welke toekomst U waar wilt laten worden.

De toekomst waar U als Mens weer Centraal staat.

Of een toekomst waar alle mensen als een soort Robots/Cyborgs verbonden zijn aan een centraal computersysteem dat gaat bepalen wat goed voor u is.

De toekomst waar de mens Preventief ondersteund zal worden door eHealth, Robotisering en MEMS ter verbetering van zijn gezondzijn en welbevinden.

Of een toekomst waar de mens als “Cure & Care” Handelswaar middels eHealth, ZorgRobots, MEMS en Smartwatches verbonden wordt aan een centraal computersysteem in Brussel welke gaat bepalen wat goed voor u is, wat u mag eten, wat u mag zeggen, wat u mag zien, wat u mag horen, wat u mag voelen en wat u mag denken (Human Brain project waar de EEG recentelijk 1 miljard euro voor uitgetrokken heeft).

Laten we deze keuzes eens vanuit een onsterfelijk bewustzijn bekijken.

Vanuit een onsterfelijk perspectief gaat u als individueel mens in de komende jaren die dingen meemaken en ervaren die nodig zijn om alle onuitgewerkte trauma’s uit heden en verleden (inclusief vorige levens) te verwerken of nogmaals voor de zoveelste keer te herhalen. De ene keer als dader/handelaar en de andere keer als slachtoffer/slaaf van uw eigen creatie op deze aarde.

We attenderen u hierbij op het feit dat de huidige technologisering van de maatschappij ook heeft plaatsgevonden in Orion, Mars, Lemuria, Atlantis, Egypte, Rome en Nazi Duitsland.

En iedere keer waren er mensen die kozen om wederom in herhaling te vallen of hun sterfelijke bewustzijn voor een onsterfelijk bewustzijn in te ruilen.

Deze keuze heeft u als mens vandaag opnieuw.

Dus wat kiest U dit keer!

Weet echter dat de volgende keer de rollen omgedraaid zijn!

En voor u allen: Oordeel deze stervelingen niet, zij weten nog niet beter.

Lees meer over genees jezelf van binnenuit in het Gratis boek De Nieuwe Dokters.

Door het GRATIS boek "De Nieuwe Dokters" 7 Stappen Naar Een Gezond En Gelukkig Leven In De 21ste Eeuw aan te klikken opent zich in uw browser direct het GRATIS boek. U kunt dit boek De Nieuwe Dokters direct opslaan.

Klik op onderstaande boek en ontvang direct het boek.

 

Gratis boek De Nieuwe Dokters "7stappen naar een gezond en gelukkig leven in de 21ste Eeuw"

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.

Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van de "De Nieuwe Dokters".

Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts

Website onderhoud Wim Vos Automatisering.