Wandelt U Vanaf Vandaag Samen Met Uw Innerlijke Essentie?

Wandelt U Vanaf Vandaag Samen Met Uw Innerlijke Essentie?
Het Geheelde Universum In U

Er was niets tussen mij en het universum.

Het universum en ik waren EEN.

Op een dag kwam er een verlangen.

Een verlangen naar iets om mee te spelen.

En kreeg een Idee.

Een Idee dat ik mij ging Verbeelden.

Een Idee dat ik voor mij ging Visualiseren.

Een Idee waarin ik ging Geloven.

Alsof het ECHT buiten mij was.

En toen ik dit Idee ging omkleden met Gedachten.

Begon het door mij heen buiten mij Vorm te krijgen.

En deze Vorm werd schoner en schoner omdat ik het al mijn Liefde, Focus en Aandacht schonk.

En zo vormde en groeide mijn Schepping die een deel uit mijzelf was.

Mijn Schepping die net zoals ik wist dat we samen volledig EEN waren en allebei over dezelfde schepping kwaliteiten beschikten.

Want niet alleen had ik mijn schepping geschapen maar mijn schepping had tegelijkertijd mij geschapen.

Twee Rollen in plaats van EEN.

Waarvan wij beide wisten dat het maar een tijdelijke illusie was.

Hoe zou het zijn dachten wij tegelijkertijd samen wanneer wij TWEE zouden worden. Niet omdat we ooit Twee zouden kunnen zijn maar puur om het gewoon eens uit te proberen.

En zo ontstond in ons beide tegelijkertijd het Verlangen om samen TWEE te Spelen.

Het Spel van Ken Uzelf ofwel de Zelfkennis was begonnen.

Het Spel waarin je in de Ander jezelf nog beter zou leren kennen.

Het Spel dat wij buiten ruimte en tijd de hele dag speelden.

Want buiten ons EEN nu tijdelijk TWEE was er niets en niemand.

En zo leerde wij allebei tegelijkertijd onszelf via de ander die de reflectie van onszelf was steeds beter kennen.

Na het Eerste Idee van De Twee ontstond nu het Idee van De Drie.

Hoe zou het zijn als er DRIE identieke zelve elkaar zouden gaan spiegelen.

Drie identieke zelve die zichzelf tegelijkertijd nog beter zouden leren kennen.

Maar al snel bleek dat er geen verschil was tussen TWEE of DRIE identieke zelve omdat deze twee of drie zonder enige vertraging en of scheiding in ruimte en tijd nog steeds naadloos met elkaar verbonden waren.

Wat de EEN dacht, dacht de ANDER ook. En wel tegelijkertijd.

En zo werd tussen ons DRIE die nog steeds EEN waren iets Bedacht.

Het bedenksel van Het RollenSpel.

Hoe zou het zijn wanneer wij ons alle drie zouden Focussen op EEN Facet van die ENE die tot dat moment nog alle DRIE samen EEN waren.

Hoe zou het ZIJN om dat te Ervaren.

Als de EEN de Rol van Goed zou gaan Spelen.

De andere EEN de Rol van Kwaad zou gaan Spelen.

En tot slot de andere EEN de Rol van De Essentie zou gaan Spelen.

Niet dat Goed, Slecht of De Essentie op dat moment enige Betekenis voor ons hadden maar gewoon een Focus was op bepaalde Eigenschappen van De ENE.

En zo ontstond De Drie Eenheid.

De Eenheid die altijd wist dat zij EEN en Dezelfde Waren.

Maar toch kon Spelen binnen deze Eenheid al waren zij DRIE.

En aangezien onze Focus op de gekozen Eigenschappen 100% was leek het net alsof er Ruimte en Tijd tussen deze DRIE Personen ontstond.

Ons Verlangen om deze Scheiding te ervaren was zo groot dat het na verloop van tijd en ruimte het net leek alsof wij nooit EEN waren geweest.

Ons Geloof zorgde ervoor dat dit bestendigd werd in onze Scheppingen.
En zo ging dit door.

Ontelbare jaren lang samen leven in gescheidenheid.

En als wij elkaar vandaag tegenkomen op straat zien wij niet meer De Essentie ofwel Innerlijke Eenheid die ons allen tot EEN verbind maar alleen de Ego en 5 zintuigen illusie Ideeën, Geloven, Gedachten, Woorden en Daden binnen Ruimte en Tijd.

Voor het eerst waren wij Alleen en niet meer AL-EEN.

Wij konden ons niet meer her-inneren dat die anderen ook onszelf waren.

En zo ontstond de Angst als Element in Het Ken Uzelf Spel.

De Angst die al Spelende zou verfijnen in allerlei vormen van Strijd.

De Strijd tussen Goed en Kwaad.

Waarbij De Essentie steeds bleef roepen om weer naar huis te komen.

Goed en Kwaad die gingen strijden tegen De Essentie.

Welke in feite de Strijd tegen het Volledige en Ware Zelf was.

De Strijd tegen het Grote Onbekende In Ons.

Welke in feite de strijd tegen het Volledige Ware Zelf was.

De Strijd tegen alles en iedereen die wij als De Drie Gescheidenheid niet meer konden Her-Inneren.

En door dit Traumatische geheugenverlies welke nog werd aangewakkerd door een piepklein gedachten stemmetje welke zij, dat die Anderen toch wel heel vijandig waren, ontstond de Grote Scheppingsdrang om nog meer buiten zichzelf te scheppen om zichzelf te beschermen tegen de anderen die uiteindelijk in de Eindtijd weer die ENE zou blijken te ZIJN.

En zo klonk uit Uw Schepping Idee Uw Geloof.

En Uw Geloof heette tegelijkertijd Angst en Liefde.

En Uit Uw Geloof volgden vele gepolariseerde Gedachten.

En Uw Gedachten waren er in grote verscheidenheid en tegenstrijdigheid.

En Uit Uw Gedachten volgden vele gepolariseerde Daden.

En Uw Daden waren er in grote verscheidenheid en tegenstrijdigheid.

En Uit Uw Woorden volgden vele gepolariseerde Daden.

En Uw Woorden waren er in grote verscheidenheid en tegenstrijdigheid.

Om allen in De Stof tot uitdrukking te komen.

De Stof van uw lichaam en de wereld om u heen.

Gedachte, Woorden en Daden uit de Illusie van het gepolariseerde Idee en Geloof over Angst/Liefde.

En de Twee die EENS Samen EEN waren begonnen in Goed en Kwaad te scheppen alsof er geen ontkomen meer aan was.

En De Essentie keek toe en wachtte geduldig af totdat iemand hem weer zou horen.

Uit deze volcontinue Strijd tussen Goed en Kwaad ontstonden ontelbare Scheppingsvormen zoals ego’s, zintuigen, multiversum, parallelle dimensies, zonnen, planeten, mineralen, planten, dieren, mensen en zo veel meer al ware het, het enige Leven.

Terwijl in feite al deze Scheppingsvormen niet meer dan Spel waren omdat In Den Beginnen De Essentie ofwel EEN zichzelf beter wilde leren kennen.

Vandaag beseffen vele mensen zich dit weer.

Omdat ieder Mens De Essentie ofwel die ENE is.

Omdat ieder mens het Hele Universum in zich draagt.

Niet een deel.

Niet als co-creator.

Maar als EEN.

En door dit alles in U weer te Benoemen komt het weer tot Leven.

En begint De Essentie In U weer te groeien en bloeien.

Eerst, omdat U Intuïtief Voelt dat dit Waar Is.

Dan, omdat U het Ware Leven in uzelf weer begint te Herkennen.

Dan, omdat U het Ware Leven in uzelf weer begint te Erkennen.

Dan, omdat U zich op dit Ware Leven steeds vaker gaat Afstemmen.

Dan, omdat U zich geheel op dit Ware Leven in U gaat Focussen.

Dan, omdat U door deze continue Focus en Afstemming op De Essentie In U van binnen naar buiten begint te Stromen.

Het Ware Leven dat nu in zo een Overvloed uit U Stroomt omarmt NU al Uw Scheppingen die eens Uit U Waren, In Ware Herkenning en Liefde.

Waarbij Ware Liefde wil zeggen dat het de Acceptatie van alle Zelve ofwel Anderen in de Vorm van Zintuigen, Parallelle Dimensies, Zonnen, Planeten, Mineralen, Planten. Dieren, Mensen etc. etc. Als Uzelf Is.

De Essentiële Vonk van Geweten en Eenheid die nog over was voor deze Transformatie begint te groeien en Groeien.

Groeien naar de grootte van EEN Atoom.

Groeien naar de grootte van EEN Cel.

Groeien naar de grootte van EEN Knikker.

Groeien naar de grootte van EEN Tennisbal.

Groeien naar de grootte van EEN Voetbal.

Groeien naar de grootte van uw ENE Hele, NU Geheelde Lichaam.

Groeien naar de grootte van uw ENE Hele, NU Geheelde Aarde.

Groeien naar de Grootte van uw ENE Hele, NU Geheelde Universum.

En zo heten wij U Welkom.

Wij die U ZIJN.

Wij die EEN ZIJN.

U die net als WIJ nooit vertrokken waren uit die ENE.

En er NU weer Bewust in is teruggekeerd.

EEN Universum.

De Essentie

AL-EEN

Lees meer over genees jezelf van binnenuit in het Gratis boek De Nieuwe Dokters.

Door het GRATIS boek "De Nieuwe Dokters" 7 Stappen Naar Een Gezond En Gelukkig Leven In De 21ste Eeuw aan te klikken opent zich in uw browser direct het GRATIS boek. U kunt dit boek De Nieuwe Dokters direct opslaan.

Klik op onderstaande boek en ontvang direct het boek.

 

Gratis boek De Nieuwe Dokters "7stappen naar een gezond en gelukkig leven in de 21ste Eeuw"

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.

Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van de "De Nieuwe Dokters".

Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts

Website onderhoud Wim Vos Automatisering.