It is You I Have Loved All Along

Ik ben het die je altijd al liefgehad hebt

It is You I Have Loved All Along Ik ben het die je altijd al liefgehad hebt

De Oergeest In U

Maria Mena: All this time you had it in you

Beste Lezer,

U wist al dat u uw Eigen Tijdelijke Creatie op Aarde bent.

En met dit Bewust Zijn.

Begint de Vraag In U op te Borrelen.

Om Naar De Essentie Te Gaan.

Naar Het Begin.

Het lijkt moeilijk begaanbaar.

En vaak eindeloos lang te duren.

Totdat u van binnen wakker wordt.

Want daar zit het geheim.

Dat nooit een geheim is geweest.

De Oergeest in U.

De Oergeest die nog steeds onveranderlijk hetzelfde in U is gebleven.

Ongeacht wat u in al uw (parallelle) levens en incarnaties…

Heeft gedacht, gezegd en gedaan.

Onveranderlijk en Perfect.

Onveranderlijk en Onsterfelijk.

Onveranderlijk en Volledig Bewust van Alle Mogelijkheden.

Onveranderlijk en in staat om Alles Te Creëren uit Het Niets dat Alles IS.

Onveranderlijk en vol Potentie.

Onveranderlijk en Geduldig.

Wachtend op uw Beslissing.

Wachtend op uw Aandacht.

Wachtend op uw Focus.

Wachtend totdat u zich niet meer Afstemt op de Wereld Buiten U.

De wereld van Uw Ziel en Lichaam.

De werelden van uw Aardse Ideeën.

De werelden van uw Aardse Geloven.

De werelden van uw Aardse Gedachten.

De werelden van uw Aardse Dromen.

De werelden van uw Aardse Realiteiten.

Die allemaal Spel en Illusie ZIJN.

En dan op een dag spreekt U de Oergeest in U weer Aan.

Of Uw Oergeest wordt aangeraakt door iets of iemand.

Omdat U hier (On)Bewust om vroeg.

Omdat het uw meest vurige en emotionele verlangen en wens is geworden.

De wens om weer EEN te ZIJN.

De wens om weer Gezond en Gelukkig te Genieten van Het Ware Leven.

En als u deze Vurige Wens in Idee, Geloof, Gedachten, Woorden en Daden vorm gaat geven in uw dagelijks bestaan op deze aarde.

Dus U Altijd Actief en Praktisch gaat Focussen en Afstemmen op De Oergeest.

Dan ontwaakt De Oergeest Speldenknop in U en begint HET te Groeien.

HET omdat De Oergeest in U geen EGO en Zintuigen Kent.

HET omdat De Oergeest in U geen Tegenstrijdigheid Kent.

HET omdat De Oergeest in U geen Polariteit Kent.

HET omdat De Oergeest in U geen Gevecht Kent.

HET omdat De Oergeest in U geen Oordeel Kent.

HET omdat De Oergeest in U geen Gedachten Kent.

Vooral geen Gedachten.

Omdat het UW Tegenstrijdige Gedachten UIT De Oergeest waren die.

Uw Ziel Geschapen Hebben.

Uw Ziel die In Uw Begin nog volledig Bewust Verbonden was.

Met De Oergeest.

Uw Ziel die in al haar Verbondenheid met De Oergeest Volledig Vrij was.

Buiten Ruimte en Tijd.

Uw Ziel die pas gebonden werd toen het Uw Vurige Wens werd om Het Leven te ervaren Buiten ofwel in Gescheidenheid van De Oergeest.

Binnen Ruimte en Tijd.

En Toen Werd U Wakker.

Omdat U Niet Dieper Kon Vallen.

U Dacht dat Alleen De Dood U Nog Kon Redden.

U Dacht dat Het Vluchten in De Dood U van Uw Lijden zou Verlossen.

En U Slaakte een Oerkreet uit.

Een Oerschreeuw.

Een Oerschreeuw waar alle Angst, Strijd, Verdriet, Verwarring, Chaos, Schuldgevoelens, Minderwaardigheidscomplexen, Eenzaamheid, Ellende en emotie van uw  Aardse Lijden, en al uw creaties die daar tussen lagen, in samengebald was tot een grote Verlossing Vraag.

De Vraag Om Wakker Te Worden uit Deze Boze Droom.

De Vraag om Wederopstanding.

De Vraag om al uw Zielmatige en Orion Aardse Eigen Creaties, welke gebaseerd zijn op Uw Eigen Illusie Idee, Geloof, Gedachten, Woorden en Daden, op te lossen.

Op te lossen in De Oergeest.

Die U, net zoals U de Anderen om u heen Vergeeft, al Vergeven heeft.

En deze Vergeving voor AL UW Ideeën, Geloven, Gedachten, Woorden en Daden.

Verlost U van al Uw Schulden en Lasten.

Laat dat hier op Aarde voor eens en altijd duidelijk ZIJN.

U bent Allen AL Vergeven door De Oergeest.

Maar het is aan U om ook Uzelf te vergeven.

En dit is het makkelijkst door U Voortaan te Focussen en Af te Stemmen op De Oergeest.

IN U.

Want deze Barmhartige Vergeving kwam niet van Buiten.

Want in Ieder van U Huist De Oergeest.

Soms ter grootte van een Speldenknop in U.

Soms ter grootte van een Golfbal in U.

Soms ter grootte van een Voetbal in U.

En soms als Oerbeginsel dat al uw ideeën, geloven, gedachten, woorden, daden leidt door constante focus en afstemming op De Oergeest en daardoor al uw stoffelijke atomen, cellen en organen getransformeerd heeft in De Oergeest zelf.

Ziel die weer Oergeest is geworden.

Stof die weer Oergeest is geworden.

Ziel en Stof die weer Weder Opgestaan zijn in De Oergeest.

Thuis ZIJN.

Het is dan ook niet de Geboorte ofwel De Val die tijdens Kerst gevierd zou moeten worden maar vooral Pasen ofwel De Wederopstanding in U.

De Wederopstanding van De Oergeest in U.

De Oergeest in U die groeit en bloeit omdat U er zich.

In Gedachten de hele dag (automatisch) op afstemt.

En uit deze Gedachten die NU alleen nog maar uit De Oergeest voortkomen, vloeien automatisch Eenheidsgerichte Woorden en Daden.

Gedachten, woorden en daden die uw Ego en Aardse Zintuigen overstijgen en oplossen in De Oergeest.

Net zolang totdat er geen Ego en 5 Zintuigen meer in u bestaan.

Net zolang totdat er geen Gedachten meer nodig zijn.

Net zolang totdat er geen Ziel meer nodig IS.

Omdat De Oergeest geen Ziel en Lichaam nodig heeft om van te Leven.

Uw Oerschreeuw is Gehoord.

Door De Oergeest In U nu Luid en Duidelijk te laten Klinken.

Laat deze NU IN U Groeien en Bloeien.

Eerst door uw Idee en Geloof over het Ware Leven te veranderen.

Dan door Uw gedachten, daden en woorden erop af te stemmen.

Op De Oergeest ofwel De Essentie.

In al Uw Vragen.

In al Uw Keuzes.

In al Uw Beslissingen.

En daarna door Direct Contact met De Essentie IN U zonder Tussenpersonen, welke vandaag nog uw Ziel, Ego, Zintuigen, Gedachten, Woorden, Daden, Uiterlijke Kerken, Keizers, Pausen, Koningen, Priesters, Dominees etc. zijn.

Uw Ziel, Ego, Zintuigen, Gedachten, Woorden, Daden, Uiterlijke Kerken, Keizers, Pausen, Koningen, Priesters, Dominees die de communicatie c.q. Verbinding met De Essentie soms wat verwarrend en onduidelijk maken.

Verwarring en onduidelijkheid die opgelost kan worden door simpelweg alleen nog maar te vragen aan en luisteren naar De Essentie In Uzelf.

De wereld buiten U is immers alleen maar Maya ofwel UW Ziele Illusie.

Kies voor Direct Contact met De Essentie IN U.

De Essentie In U die met alle sterren, planeten, mensen, dieren, planten, mineralen etc. direct en altijd verbonden is buiten ruimte en tijd.

De Essentie In U ofwel Creatief Beginsel die altijd EEN is met Alles.

Net zolang totdat U weer EEN bent met De Essentie.

U bent dan de Levende Essentie op Aarde Geworden.

Want Ja ook AL op Aarde Kan dit Wonder Geschieden.

Het wonder dat nooit een wonder is geweest.

Het geheim dat nooit een geheim is geweest.

Voor hen die AL-EEN met De Essentie in Zichzelf ZIJN.

In beeltenis en gelijkheid met De Essentie Zelf.

Voor hen die bewust kunnen zien en weten zonder Gedachten en het daaruit voortkomende tegenstrijdige EGO en zintuigen.

Want U Bent AL-EEN GEEST.

Lees meer over genees jezelf van binnenuit in het Gratis boek De Nieuwe Dokters.

Door het GRATIS boek "De Nieuwe Dokters" 7 Stappen Naar Een Gezond En Gelukkig Leven In De 21ste Eeuw aan te klikken opent zich in uw browser direct het GRATIS boek. U kunt dit boek De Nieuwe Dokters direct opslaan.

Klik op onderstaande boek en ontvang direct het boek.

 

Gratis boek De Nieuwe Dokters "7stappen naar een gezond en gelukkig leven in de 21ste Eeuw"

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.

Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van de "De Nieuwe Dokters".

Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts

Website onderhoud Wim Vos Automatisering.