Het Ontwaken Van Uw Creatieve Kracht

Het Ontwaken Van Uw Creatieve Kracht

Ian McIntosh: Awakened

Always Calling The Light In Your Darkness

Beste Lezer,

U bent Op Weg

Op weg naar De Essentie en Ware Eenheid zelf.

En op deze Weg is het prettig om gesteund te worden.

Gesteund door wonderen die zoals u nu weet geen wonderen zijn.

Omdat U zelf Het Wonder Bent.

Omdat U ze zelf NU weer bewust aan het creëren Bent.

Allereerst door de hele dag Afgestemd te zijn op De Essentie In U.

Ten tweede door u over te geven aan De Essentie In U.

Waardoor uw Tegen-strijdige Gedachten stoppen.

Stoppen met het Scheppen van Tegenstrijdige Zaken.

Overal om U Heen.

Dag na dag en keer op keer.

Want zoals u weet hebben uw gedachten scheppende kracht.

Weliswaar altijd een Tegenstrijdig Tegen Zichzelf Gekeerde Scheppende en Strijdende Kracht.

De kleine kracht van Illusie, Polariteit, Verwarring en Chaos.

Welke lijdt tot Angst, Strijd, Schaarste en Ellende.

Maar welzeker een kracht.

De kleine kracht waarmee u uw Orion Aardse Spel in stand houdt.

Het Spel dat de meesten van u op aarde al duizenden jaren spelen.

Het Spel dat de meesten van u al miljoenen jaren tussen de sterren en sterrenbeelden spelen.

Wanneer u een sterfelijk tijd en ruimte gebonden bewustzijn heeft.

Tussen de sterren, sterrenbeelden en op deze prachtige Aarde.

De Ken Uzelf WEER Planeet In De Stof.

De Spiegelplaneet.

Waarop U de hele dag in de Anderen om U heen Uzelf tegenkomt.

Dus dat weet u zo langzamerhand wel.

Dat spelletje met en tegen uzelf kent u zo langzamerhand wel.

Dus Wat NU

U wilt U verwonderen over Uzelf.

Verwonderen over hetgeen waartoe u allemaal in staat bent.

Wanneer u besloten heeft om uzelf volledig op De Essentie In U Af te Stemmen.

Wanneer u besloten heeft om uzelf volledig aan De Essentie in Uzelf Over te Geven.

Want dan beginnen de wonderen past echt die in onze wereld geen wonderen zijn maar gewoon bewuste creatie heten.

Het eerste wat u gaat merken c.q. zich over gaat verwonderen is dat alles makkelijker schijnt te worden.

Mensen lachten weer zonder enige rede naar U.

Het is de lach van De Essentie in Hen die U herkennen als De Ontwakende Essentie.

Er komen opeens allemaal dingen op uw pad en naar u toe die u vroeger in uw oude aardse lijden moest bevechten.

En het gemak dat deze dingen naar u toe komen is recht evenredig aan de Focus, Afstemming en Overgave van U aan De Essentie in U.

En uit ervaring kan ik zeggen dat dit wel even schrikken en wennen is.

Wennen aan het feit dat je niet meer hoeft te vechten om je brood omdat het aan je gegeven wordt.

Wennen aan het feit dat je niet meer hoeft te overtuigen om iets gedaan te krijgen.

Wennen aan het feit dat je alleen nog maar hoeft te zeggen en doen wat De Essentie je intuïtief ingeeft.

Wennen aan het feit dat je niet meer bang hoeft te zijn voor de toekomst omdat er altijd en eeuwig voor je gezorgd zal worden.

U zult immers de Dood niet meer smaken.

U zult immers de Angst niet meer proeven.

U zult immers het Lijden niet meer ondergaan.

U zult immers geen Schaarste meer beleven.

Uw lichaam en ziel zijn namelijk aan het Vergeestelijken, op aan het gaan in De Essentie waar Alles weer mogelijk is.

Alles zowel binnen als buiten ruimte en tijd

Alles zowel binnen als buiten uw scheppingen.

In alle (parallelle) werelden en dimensies.

Tegelijkertijd.

NU

U bent nog wel Op deze wereld als dit uw Bewuste Keuze is.

Maar u bent niet meer Van deze Aardse Stoffelijke Zielen Wereld.

U Bent Weer Oergeest Geworden.

U Wandelt als Oergeest op Aarde.

U Helpt nu als Oergeest hen die geholpen willen worden.

Want dat is de enige wens van De Oergeest.

Weer Samen EEN te ZIJN..

En zo loopt u de hele dag tussen hen die gevallen zijn uit De Oergeest.

Eerst op Orion en daarna op Aarde.

Of omgedraaid als dit uw schepping was.

Of tegelijkertijd als dit uw schepping was.

U weet nu u ziende bent dat de Eerste Gevallene op deze Aarde alweer opgestaan is en terug naar huis is gekeerd.

De Eerste gevallenen die ons even lief is als de Laatste gevallene.

De Laatst gevallene op deze Aarde die ook alweer opgestaan is.

Dus de Eerste en Laatste zijn u al in de Wederopstanding voorgegaan.

Want zij waren eens Uzelf

Lees meer over genees jezelf van binnenuit in het Gratis boek De Nieuwe Dokters.

Door het GRATIS boek "De Nieuwe Dokters" 7 Stappen Naar Een Gezond En Gelukkig Leven In De 21ste Eeuw aan te klikken opent zich in uw browser direct het GRATIS boek. U kunt dit boek De Nieuwe Dokters direct opslaan.

Klik op onderstaande boek en ontvang direct het boek.

 

Gratis boek De Nieuwe Dokters "7stappen naar een gezond en gelukkig leven in de 21ste Eeuw"

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.

Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van de "De Nieuwe Dokters".

Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts

Website onderhoud Wim Vos Automatisering.