De Creatie Uit Stilte

Uit De Stilte Creëerde DE ENE Een Schepping

Tegenstrijdige gedachten een eindeloze zoektocht naar antwoorden buiten jezelf en het ontkennen van je ware zelf.  Al-een DE ENE ziet wat er NU op aarde gebeurt.  Al-een DE ENE ziet waar al onze welvaartsziekten vandaan komen.

Hubble Site Image Use: Copyright

Beste Lezer,

Uit de stilte creëerde DE ENE een schepping.

Een schepping die geboren werd uit het spanningsveld tussen twee tegenstrijdige ideeën.

Twee tegenstrijdige ideeën die we vandaag plus en min, goed en kwaad, licht en duister, ruimte en tijd etc. noemen terwijl het in feite in de basis nog steeds De Ene is.

Twee tegenstrijdige ideeën die pas echt tot (over)leven komen wanneer de ideeën zelf leven ingeblazen wordt waarna ze gaan denken dat ze alleen dus afgescheiden zijn van De Ene.

In deze twee schijnbaar van De Eenheid afgescheiden levens ontstaat eenzaamheid.

Tussen deze twee schijnbaar van De Eenheid afgescheiden levens ontstaat spanning.

Spanning die wij tegenwoordig op aarde onder de naam Elektromagnetisme kennen.

Elektrisch omdat het, het +/- spanningsverschil tussen de twee tegenstrijdige creaties laat zien in de vorm van gedachten uitwisselingen c.q. energie, vonken, plasma en spanningsbogen.

Een tegenstrijdig gedachten spanningsveld dat regelmatig volledig ontladen wordt om weer evenwicht in een schepping te brengen waarna zij weer door kan gaan op haar ervaringsweg.

Magnetisch omdat de tegenstrijdige creaties altijd de innerlijke wens hebben om weer een te worden met De Ene.

Een continue aantrekkingskracht om gedachten en ruimte en tijd op te heffen in het niets.

Iedere schepping heft zich dan ook vroeg of laat vanzelf op door deze aantrekkingskracht.

Wanneer we De Ene zien als de schepper van een tegenstrijdige idee creatie.

Dan is het Elektromagnetisme het hulpmiddel wat De Ene gebruikt om een schepping vorm te geven in gedachten welke zich materialiseren in de vorm van energie, vonken, plasma en spanningsbogen die zoals we hierboven al gezien hebben regelmatig gedachten uitwisselen en ontladen worden om het evenwicht en continuïteit in een schepping te herstellen.

Uit deze schijnbaar voor de mens onzichtbare gedachten uitwisseling tussen tegenstrijdige ideeën ontstaan voor de mens met 5 zintuigen zichtbare energie, vonken, plasma en spanningsbogen.

De mens op aarde moet echter beseffen dat deze energieën in werkelijkheid gestolde gedachten zijn die door de Ene door de mens die aan deze schepping deelneemt worden vastgehouden in de vorm van geloof en herhaling van deze gedachten.

Gedachten die zoals we al weten niet meer dan tijdelijke ervarings- c.q. spelelementen van De Ene in U zijn die zich tijdelijk buiten u manifesteren. Dus waar zijn totdat u deze zogenaamde tijdelijke waarheden loslaat en doorgaat naar een volgende ervaring.

Zo dachten de nog afgescheiden mensen eens dat de aarde plat was.

Totdat De Ene in een mens opstond en zei dat de aarde rond was waarna de hele schepping van de mens in en om hen heen veranderde.

Zo dachten de nog afgescheiden mensen eens dat de zon om de aarde draaide.

Totdat De Ene in een mens opstond en zei dat de aarde om de Zon heen draait waarna de hele schepping van de mens in en om hen heen veranderde.

Zo dachten de nog afgescheiden mensen eens dat de Zon haar kracht, zonnestralen en licht ontleent aan de eindige kernfusie die in haar lichaam plaatsvindt.

Totdat De Ene in een mens opstond en dat de zei dat de Zon geboren is uit de gedachten van De Ene In de Mens waarna de energie- en plasma velden haar vaste vorm gaven waarna de hele schepping van de mens in en om hen heen veranderde.

Zo dachten de nog afgescheiden mensen eens dat de basiskracht van de schepping c.q. kosmos de zwaartekracht was.

Totdat De Ene in een mens opstond en zei dat alle materie gecreëerd wordt uit de gedachten die De Ene door De Mens heen denkt en zich in eerste vorm als energie, vonken, plasma en spanningsbogen voor de mens met 5 zintuigen manifesteren waaruit later zonnen geboren worden die de moeders zijn van alle planeten en kometen, waarna de hele schepping van de mens in en om hen heen veranderde.

Zo dachten de nog afgescheiden mensen eens dat er maar een planeet met leven was in het hele universum ofwel een schepping.

Totdat De Ene in een mens opstond en zei dat er vele planeten met leven waren en het hele universum gevuld was met leven waarna de hele schepping van de mens in en om hen heen veranderde.

En zo zal de huidige mens die wil zien aan het einde van deze cyclus tot het inzicht komen dat ook in hem of haar De Ene kan opstaan waarna hij of zij zal beschikken over alle zintuigen en scheppingskracht van De Ene.

Zal zien dat de zogenaamde ruimte, leegte ofwel ether in en om hem of haar heen vol zit met stromend leven dat nog niet gestold ofwel gevormd is in vastgehouden en herhaalde gedachten welke voor de mens met maar 5 zintuigen materie vormen.

Zal zien dat sterren zich middels deze vastgehouden en herhaalde gedachten tijdelijk uit deze energie- en plasmavelden vormen.

Zal zien dat uit deze sterren nog dichtere materie kan vormen zoals planeten en kometen.

Zal zien dat planeten in hun eerste levensfase buiten de zon hun eerste manen vormen.

Zal zien dat alle sterren, planeten, manen, kometen etc. constant verbonden zijn in een groot elektromagnetisch veld waarbinnen zij creatieve gedachten uitwisselen in de vorm van energie, vonken, plasma en spanningsbogen.

Zal zien dat alle planeten constant gevoed worden door de zonnewind en zonnestralen welke tegenwoordig ook wel bekend staan onder namen als CME’s en X- en M Flares.

Zal zien dat wanneer deze zonnewind en zonnestralen de atmosfeer c.q. elektromagnetische veld van een planeet aanraken deze zonnewind en zonnestralen transformeren in alle elementen welke deze planeet en alle mensen, dieren, bomen en planten nodig hebben voor hun gemeenschappelijke ervaring uit De Ene.

Zal zien dat uit deze zonnewind in aanraking met het elektromagnetische veld van de planeet dus constant alle waterstof, zuurstof, koolstof etc. en alle andere (aardse) elementen zoals water, zouten, eiwitten, metalen, olie, aardgas die daaruit voortkomen aanmaakt in wat voor deze ervaringsplaneet en alle wezens die daarop leven nodig is.

Zal zien dat de mensen, dieren, planten en bomen er in samenspraak met De Ene, de Zon en elektromagnetische velden rond de aarde ervoor zorgen dat eventuele tekorten lokaal aangevuld worden en het geheel zover nodig tijdens deze ervaring in evenwicht blijft.

Zal zien dat het overvloedige leven op aarde en de daarvoor benodigde elementen constant vanuit de creatieve gedachten en daaruit voortkomende zonnewind c.q. zonnestralen aangemaakt worden om deze overvloedige ervaring in stand te houden zolang dit nodig is.

Zal zien dat dat kometen, planeten, zonnen etc. pas ophouden te bestaan wanneer de creatieve gedachten aan deze kometen, planeten en zonnen ophouden te bestaan.

Zal zien dat de kometen die uit de zonnen geboren zijn constant gedachten uitwisselen in de vorm van elektromagnetische ontladingen en daaruit voorkomende stof ofwel elementen met de zonnen, planeten, manen en andere kometen die zij op hun baan in de kosmos en ons zonnestelsel tegenkomen.

Zal zien dat aan het einde van deze creatiecyclus de Zon en kometen als ware beeldhouwers ons zonnestel, planeten, manen etc. opnieuw aan het herscheppen c.q. vormgeven zijn voor de volgende cyclus.

Het aan de mens en zijn/haar EEN zijn en/of gedachten is hoe hij/zij deze transitie van de ene naar de andere scheppingscyclus zal ervaren in de komende tijd.

Als De Ene die weder opgestaan is in de mens.

Of als een afgescheiden mens in gedachten.

Gedachten die altijd tegenstrijdig en in beweging zijn.

Gedachten die een schepping alleen maar tijdelijk kunnen vasthouden en herhalen.

Gedachten die nu aan het vervagen en transformeren zijn in een nieuwe realiteit.

Gedachten van vroeger die vandaag niet meer waar zijn.

Zie wat er in u, de aarde, zonnestelsel en kosmos versneld aan het veranderen is.

Zie wat u moet doen in de komende tijd en ruimte die steeds korter wordt tot 0.

Het O punt waar alles weer mogelijk is. Stilte

Lees meer over genees jezelf van binnenuit in het Gratis boek De Nieuwe Dokters.

Door het GRATIS boek "De Nieuwe Dokters" 7 Stappen Naar Een Gezond En Gelukkig Leven In De 21ste Eeuw aan te klikken opent zich in uw browser direct het GRATIS boek. U kunt dit boek De Nieuwe Dokters direct opslaan.

Klik op onderstaande boek en ontvang direct het boek.

 

Gratis boek De Nieuwe Dokters "7stappen naar een gezond en gelukkig leven in de 21ste Eeuw"

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.

Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van de "De Nieuwe Dokters".

Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts

Website onderhoud Wim Vos Automatisering.