Uit De Stilte

Tegenstrijdige Gedachten Een Eindeloze Zoektocht.

Tegenstrijdige gedachten een eindeloze zoektocht naar antwoorden buiten jezelf en het ontkennen van je ware zelf.

Beste Lezer,

Tegenstrijdige gedachten een eindeloze zoektocht naar antwoorden buiten jezelf en het ontkennen van je ware zelf.

Al-een DE ENE ziet wat er NU op aarde gebeurt.

Al-een DE ENE ziet waar al onze welvaartsziekten vandaan komen.

Al-een DE ENE ziet waarom Fukushima het proces van transformatie aan het versnellen is.

Al-een DE ENE ziet wat de oplossingen zijn voor de toegenomen radioactiviteit in de Wereld.

Alle welvaartsziekten zijn natuurlijk afkomstig uit het gescheiden zijn van DE ENE.

Dit gescheiden zijn wordt in stand gehouden door uw tegenstrijdige gedachten, tegenstrijdige woorden, tegenstrijdige handelingen, eindeloze zoektocht naar antwoorden buiten jezelf en het ontkennen van je ware zelf in jezelf.

Deze tegenstrijdige gedachten, eindeloze zoektocht naar antwoorden buiten jezelf en het ontkennen van je ware zelf creëren ruimte en tijd tussen je illusie persoon en DE ENE.

Ruimte en tijd die in stand gehouden, vergroot en verkleind worden middels strijd en de schijnbaar eindeloze schaarste en angst die het afgescheiden zijn met zich meebrengt.

Allemaal zaken die als sneeuw voor de zon oplossen wanneer u weer beseft dat U DE ENE bent en vanuit dat standpunt gaat leven op aarde.

Een ander woord hiervoor is FUSIE, kernfusie in uw menselijke taal.

Kernfusie is het grote ideaal op deze aarde omdat het zorgt voor eindeloze energie.

Dat weet iedere wetenschapper op aarde.

Maar hoe kan je Kernfusie ontwikkelingen als je zelf nog over gepolariseerde gedachten beschikt en op basis van deze tegenstrijdige gedachten op zoek gaat naar iets wat EEN moet worden c.q. zijn. Dat is onmogelijk in de schepping omdat iets niet tegelijkertijd EEN en TWEE of meer kan zijn. Het resultaat van dit tegenstrijdige streven is dat de mens in overeenstemming met zijn onbewustzijn eerst Kernsplitsing uitvond i.p.v. Kernfusie.

Een gesplitste geest kan immers alleen maar Kernsplitsing uitvinden.

Een eenheidsgerichte geest kan alleen maar Kernfusie uitvinden.

Sinds de Twee Wereldoorlog, welke de ultieme vorm van angst, strijd, schaarste dus afgescheidenheid van u en DE ENE op aarde vormde, is er dan ook Kernsplitsing.

Kernsplitsing welke precies het tegenovergesteld is van hoe De Kosmos werkt.

Kernsplitsing welke precies het tegenovergesteld is van hoe De Natuur werkt op aarde.

Kernsplitsing welke precies het tegenovergestelde is van De Natuurlijke Mens op aarde.

Kernsplitsing die vanuit het onbewustzijn en afgescheidenheid van DE ENE ontwikkeld werd.

Het resultaat was dat de mens zichzelf niet alleen zichtbaar ging afscheiden van andere mensen, dieren, planten, mineralen ofwel de zichtbare natuur maar ook onzichtbaar.

Onzichtbaar omdat nog nooit een wetenschapper met al zijn/haar technologie echt een atoom, elektron, ion etc. gezien heeft laat staan begrijpt wat een atoom is.

Een atoom zoals u weet is de illusie manifestatie van het onbewustzijn van een mens die in afgescheidenheid dus eenzaamheid leeft van DE ENE in zichzelf.

Atomen zijn dus de illusies van eenzame mensen die paradoxaal streven naar Fusie.

Fusie ofwel eenheid als ideaal maar splitsing als realiteit door het ware zelf te ontkennen.

Dit heeft sinds de ontwikkeling van Kernsplitsing geleid tot een gigantische toename van welvaarts- maar zeg liever splitsings- ofwel afscheidingsziekten in de mens en de wereld.

Afgescheidenheid van DE ENE in onszelf en de daaruit voortvloeiende uitvinding van Kernsplitsing heeft er dus letterlijk voor gezorgd dat we steeds minder verbonden zijn met DE ENE in onszelf die de bron is van alle levensenergie dus gezondheid en levensgeluk op aarde.

Kortom DE ENE in onszelf die voor al het leven op aarde van binnen naar buiten zorgt.

DE ENE in onszelf die wanneer we ons er steeds meer van afscheiden voor steeds minder levensenergie kan zorgen waardoor welvaartsziekten hand over hand toenemen op aarde.

De uitvinding van Kernsplitsing heeft echter ook een andere kant.

Het versneld, door het steeds zieker worden van de aarde en alles wat erop leeft, ons transformatieproces van een onbewust eenzaam- naar een eenheidsbewust fusie wezen.

Daar hebben de 2 bommen op Hiroshima en Nagasaki

De 2402 kernproeven die wereldwijd hebben plaatsgevonden

De 10.000 kernafvalopslagplaatsen waar vele vaten lekken

De radioactieve urine en ontlasting van chemo patiënten

Het radioactieve afvalwater van onze ziekenhuizen

De 439 kerncentrales waaronder Sellafield

Three Mile Island Meltdown

Chernobyl Meltdown

Fukushima Meltdown

voor gezorgd in de afgelopen 68 jaar.

Onze grond, water, lucht en daaruit voorkomende voedsel- en watervoorziening (*) zijn doordrongen van kernsplitsingsafval waardoor ons lichaam steeds meer splitsings- c.q. afscheidings- c.q. afstotingskenmerken gaat vertonen welke wij kennen onder namen zoals kanker in alle soorten en maten, hart en vaatziekten, reuma, suikerziektes, allergieën, stress, depressie, overspannenheid etc. welke dus allemaal splitsings- ofwel afscheidingsziekten zijn

Het is dan ook niet voor niets dat we vooral na Chernobyl in 1986, met 1 miljoen doden en 40% stralingszieken in een straal van 300 km, een enorme toename aan kanker hebben gezien in de hele wereld. Het giftige Cesium 137, met een halveringstijd van 30 jaar, is immers water oplosbaar waardoor het zich razendsnel over de hele wereld kon verspreiden via luchtstromen, golfstromen, de trek van dieren en vissen en de wereldwijde handel in water en voedsel in- en export. En dat is dan ook gebeurt sinds 1986 tot de dag van vandaag.

Fukushima zal hier nog een stevige schep bovenop doen wanneer we nu niet ingrijpen.

Fukushima dat al 2.5 jaar radioactiviteit lekt terwijl dit in Chernobyl maar 10 dagen was.

Fukushima dat al 2.5 jaar 300 ton radioactief bluswater per dag in de Stille Oceaan laat stromen waardoor het via de wereldwijde golfstromen zowel Japan, China, Rusland, Alaska, Amerika en straks ook Australië, Afrika en Europa zal besmetten.

Fukusima dat al 2.5 jaar onze hele voedselketen van algen, vissen, planten, dieren etc. vergiftigt en via bio-accumulatie boordevol zitten met Cesium en Strontium. Vissen en dieren die in grote delen van de wereld nu al niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie.

Fukushima dat al 2,5 jaar de algen en het plankton in onze wereldzeeën massaal laat sterven. Algen en plankton die niet alleen het basisvoedsel zijn voor vele zoogdieren en vissen maar ook nog eens voor 70% van onze zuurstofproductie op aarde zorgen.

Fukushima dat al 2.5 jaar, door een afname van de zuurstofproductie, de Ozon laag aantast waardoor onze atmosfeer en elektromagnetische beschermlaag om de aarde implodeert, waardoor we steeds meer bloot gesteld worden aan transformerende UV stralen.

Fukusima dat al 2.5 jaar, door de afname van de zuurstofproductie, onze poolkappen en gletsjers versneld doet smelten om het tekort aan zuurstof in onze zeeën, meren, rivieren en atmosfeer te compenseren.

Fukushima dat al 2.5. jaar, door de afname van de zuurstofproductie, steeds meer zuurstof uit ons zeewater, meren en rivieren opneemt om het zuurstoftekort in onze atmosfeer te compenseren. In het meest extreme geval verdampen onze oceanen, meren en rivieren in waterstof gaswolken en valt er voor mens en dier niets meer om in te ademen.

Fukushima dat al 2.5 jaar ons klimaat in een nog sneller tempo op hol laat slaan.

Fukushima dat al 2.5 jaar 1/3 van het Japanse grondgebied continue vergiftigd.

Fukushima dat al 2.5. jaar miljoenen Japanners besmet en omgebracht heeft.

Fukushima waar nog steeds actieve splijtstaven liggen onder de 4 reactorvaten met een potentiele kracht van meer dan 10.000 Hiroshima bommen.

Fukushima welke ervoor kan zorgen dat de planeet aarde er straks net zoals Mars uitziet. De planeet Mars die voor de vorige “Planetary Shift” op de plaats van de aarde stond, weelderig begroeid was, de oceanen vol leven zaten en mensen en dieren de continenten bevolkte, maar door de uitvinding van Kernsplitsing verviel tot een onbewoonbare rode planeet met vele bunkers, schuilkelders en onderaardse gangen waar de mens zinloos in vluchtte.

Maar gelukkig hoeven we het dit keer niet zover te laten komen.

Fukushima is eenvoudig op te lossen wanneer alle Japanners en de rest van de wereld hun innerlijke verbinding met DE ENE herstellen.

DE ENE die in u zit en voor al het leven op aarde zorgt.

Dat moet de eerste stap zijn die zorgt dat alle splitsing dus radioactiviteit op aarde oplost.

Want als DE ENE in u wakker wordt en zich verbind met alle andere mensen, die wakker worden en opstaan in woorden en daden, op aarde is het al snel gedaan met Kernsplitsing en de daaruit voortkomende radioactiviteit op onze nu nog prachtige planeet.

Natuurlijk zit de natuur ook niet stil.

Wist u dat de zon met haar verhoogde zonnevlammen c.q. X-Flares en CME’s ervoor zorgt dat de halveringstijd van alle radioactieve elementen drastisch afneemt en er middels deze zonnevlammen extra (star)water, zuurstof en andere elementen aangevoerd worden om op een natuurlijke kosmische manier het tij te doen keren.

Wist u dat een gezond mens maar 30 dagen nodig heeft om Cesium 137 op te lossen in zijn/haar lichaam i.p.v de 30 jaar die ervoor staat in de wetenschappelijke boeken. Het enige wat u hoeft te doen is uw zelfhelende vermogen weer activeren.

Wist u dat de Moerbeiboom in Japan de enige boom in Hiroshima en Nagasaki was die beide kernbommen overleeft heeft in 1945.

Wist u dat het zeewier en onze schelpen c.q. weekdieren een groot deel van het Cesium en Strontium kunnen oplossen binnen 90 dagen wanneer we de bron uitzetten.

Wist u dat Prussian Blue het giftige Cesium, Strontium, Jodium en vele andere zware elementen aan zich bind waarna ze via de natuurlijke weg uitgescheiden kunnen worden.

Wist u dat een bad in Bentonite Klei, Rivier Klei, Schindele's Mineralen etc. er ook voor zorgt dat het gif versneld uw huid (grootste orgaan) het lichaam verlaat.

Wist u dat het dagelijks drinken van 2-3 kopjes biologische Groene Thee ook al veel schoonmaakt binnen uw lichaam.

Wist u dat allemaal (**).

Wist u dat u als mens de enige bent die een halt kunt toeroepen aan deze wereldwijde vergiftiging en afscheiding met als resultaat een extreme toename van welvaart- nee zeg kernsplitsingziekten maar nog beter afsplitsingziekten van De ENE in U.

Fukushima laat ons zien wie wij vandaag zijn.

Eenzame, afgescheiden mensen die los zijn van DE ENE in onszelf.

Eenzame, afgescheiden mensen die verdwaald zijn in de illusies van de materie wereld.

Eenzame, afgescheiden mensen die vandaag weer wakker kunnen worden.

Stap op en wees het voorbeeld op aarde.

Sta op en verbind uzelf weer met DE ENE in U.

Stap op en verbind uzelf met alle gelijkgestemden op aarde.

Stap op en vertaal deze boodschap in 164 talen te beginnen met Japans.

Sta op en bereid u voor op The Shift die komen gaat als dat voor uw bewustzijn nodig is.

Want U en U als DE ENE bepaalt wat nodig is in deze tijdelijke schepping der ervaring.

(*) Onze waterzuiveringsinstallaties en voedselindustrie halen geen, in water oplosbaar, cesium uit het radioactieve drinkwater, zeewater, melk, groenten en fruit.

(**) Natuurlijk gaan we morgen niet massaal alle Moerbeizaden, Groene Thee, Klei, Prussian Blue, Zeewier etc. uit onze winkels halen. Dat is helemaal niet nodig. Van ieder natuurmiddel kan immers een frequentie kopie gemaakt worden waardoor deze eindeloos (gratis) te kopiëren en wereldwijd te verspreiden zijn. Deze zogenaamde Vibricijnen werden al in 1996 uitvoerig behandeld in het gratis (doe het zelf) boek genaamd De Nieuwe Dokters dat u hieronder kunt verkrijgen.

TOT SLOT

Wanneer we onze verbinding met DE ENE in onszelf weer herstellen, ons zelfhelend vermogen weer activeren, de zon zijn gang laten gaan en zo nodig nog wat natuurmiddelen innemen zou het zo maar kunnen zijn dat het Fukushima probleem zich op wonderbaarlijke wijze in de komende tijd gaat oplossen. En zoals dit met radioactiviteit kan, kan het ook met allerlei vormen van gepolariseerde stralingsziekten, chemische vergiftigingen etc. etc.

Lees meer over genees jezelf van binnenuit in het Gratis boek De Nieuwe Dokters.

Door het GRATIS boek "De Nieuwe Dokters" 7 Stappen Naar Een Gezond En Gelukkig Leven In De 21ste Eeuw aan te klikken opent zich in uw browser direct het GRATIS boek. U kunt dit boek De Nieuwe Dokters direct opslaan.

Klik op onderstaande boek en ontvang direct het boek.

 

Gratis boek De Nieuwe Dokters "7stappen naar een gezond en gelukkig leven in de 21ste Eeuw"

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.

Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van de "De Nieuwe Dokters".

Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts

Website onderhoud Wim Vos Automatisering.